Category: Ermenilerin Tarihi

110. Sovyet rejiminin tesisi

Yönetim organlarının oluşturulması Ermenistan’da ilan edilen Sovyet yönetimi, Devrim Komiteleri (Devkom) üzerinden işler. Devkomlar geçici ve tayin edilmiş organlar olup, Sovyetlerin seçimlerine kadar kalır. Ünlü Bolşevik Sargis Kasyan liderliğindeki Ermenistan Askeri Devrim Komitesi, Aralık başlarında Yerevan’a gelip, tüm yönetimi eline…

108. Rus-Osmanlı ilişkileri bağlamında Ermenistan

Ermeni-Rus ilişkileri 1917 Ekim devrimi sonrasında Rusya’da oluşan iki zıt güç dengesi arasında siyasi mücadele sürdürüldüğünden dolayı, Ermenistan’ın bağımsızlığının ilanından sonra Rusya ile karmaşık ilişkiler oluşur. Bu güçlerden biri olan ve “kızıllar” olarak anılan Sovyet Rusya, Sovyet rejimini tüm Rusya…

107. Paris Barış Konferansı’nda Ermeni sorunu. Sevr Antlaşması

Ermeni heyetleri Paris Konferansı’nda Ermenistan Cumhuriyeti dış siyasetinin temel yönelimi, Ermeni sorununun çözümü olup, Türkiye’nin egemenliğinde bulunan Batı Ermenistan bölgelerini Ermenistan Cumhuriyeti’yle birleştirmek ve bu şekilde Birleşik Bağımsız Ermenistan’ın oluşturulmasına çalışılır. Bilindiği gibi Osmanlı devleti, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan…

106. Komşu ülkelerle ilişkiler

Ülkenin uluslararası arenadaki durumu (1918) Bilindiği gibi, Ermenistan Cumhuriyeti, 4 Haziran 1918 tarihinde Osmanlı devletiyle Batum’da antlaşma imzaladıktan sonra, dış ve iç işlerde son derece zor bir durumdaydı. Sadece 12 bin km2 alan, Türk-Tatar ablukası, yüz binlerce muhacir vs. Ermenistan…

105.Ülkenin sosyal ve siyasi hayatı. 1920 Mayıs ayaklanması

Siyasi partiler Ermenistan’ın sosyoekonomik ağır şartları, sosyal ve siyasi hayata da damgasını vurur. Buna rağmen sosyal yaşamda gelişim görülür. Yerevan ve Aleksandrapol, sosyal ve siyasi yaşamın merkezleri olur. Ülkede onlarca süreli yayın yayınlanmakta, çok sayıda yayınevi ve matbaa bulunmaktaydı. Söz…

104. Cumhuriyetin sosyoekonomik ve eğitim-kültür hayatı

Sosyoekonomik durum Bağımsızlığını yeni kazanmış olan Ermenistan Cumhuriyeti, ağır bir sosyoekonomik durumla karşı karşıya kalır. Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı saldırganlığı neticesinde tahrip ve viran olmuş bu küçük ülkede 300 binden fazla kaçak sığınma bulmuş, açlık ve salgın hastalıklar baş…

103. Yönetim mekanizmalarının şekillenmesi

Yönetim mekanizmalarının oluşturulması (yargı, yasama, yürütme) Ermenistan’ın bağımsızlığının ilanı ile Batum Barış Antlaşması’nın imzalanmasının sonrasına kadar Tiflis’te kurulmuş olan ilk hükümet, 1918 Temmuzunun ikinci yarısına kadar Ermeni Milli Meclisi’nin üyeleriyle birlikte başkent Yerevan’a nakledilir ve hemen çalışmaya başlar. Hovhannes Kaçaznuni…

102. Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilanı. Batum Antlaşması

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilanı Ermeni halkının, Mayıs 1918’deki kahramanlık mücadeleleriyle Türk işgalcilerine karşı ölüm kalım savaşı verdiği günlerde, bölgenin başlıca üç milletlerinden oluşan Transkafkasya Birleşik Cumhuriyeti’nin yönetim kademelerinde anlaşmazlıklar baş gösterir, bu yüzden de Transkafkasya Birliği’nin yıkılması kaçınılmaz olur. 26 Mayıs…

101. Osmanlı ordusunun Batı Ermenistan’a saldırısı. Mayıs ayının kahramanlık mücadeleleri

Osmanlı ordularının Ermenistan’a saldırısı Trabzon’daki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Osmanlı orduları Doğu Ermenistan’a saldırır. 1918 yılının Mart sonlarında Sarıkamış düşer, Nisan ortalarında ise Transkafkasya hükümetinin (başkan A. Çıkhenkeli) kalleş yaklaşımı sonucunda, iyi tahkim edilmiş Kars, hemen hiçbir direniş olmadan…

98. 1915 yılının öz savunma çatışmaları

Van öz savunma çatışmaları 1915 yılında hâsıl olan kritik duruma rağmen, Batı Ermenistan ve Küçük Asya’nın Ermenilerle meskûn bazı yerleşimlerinde öz savunma tertiplenir. Bu durum, ahalinin bir kısmına kurtulma, kalanların ise silah elinde, şerefiyle ölümü karşılama imkânı verir. Katliamcılara karşı…

97. Ermeni Soykırımı

Osmanlı yöneticilerinin, Soykırım’ı hazırlama siyaseti Patlak veren savaş, Osmanlı hükümetine Ermeni vatandaşlarıyla hesap görme fırsatı verir. İttihatçılar, 1910-1911 yıllarında Selanik şehrinde yapmış oldukları gizli toplantılarında almış oldukları kararları gerçekleştirir. Bu kararlarda, imparatorluk dâhilinde yaşayan ve Türk halkına ait olmayan Müslümanların…

96. Kafkasya cephesindeki askeri faaliyetler ve Ermeniler

Askeri faaliyetler 1 Ağustos 1914 tarihinde Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Bu savaş iki büyük askeri-siyasi grup olan Antant (Rusya, Büyük Britanya ve Fransa) ile Üçlü, 1915 yılından itibaren Dörtlü İttifak (Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan) arasında sürer. Hem Antant,…