Category: Ermenilerin Tarihi

Ermeni şarabıyla ‘barış anlaşması’

Ermeniler, dünyada şarapçılık yapan en eski halk. Churchill, Stalin ile Rousevelt’in, savaş sonrası Avrupa’nın gelişim yollarını ele almak üzere Kırım’da bir araya geldiği Yalta Konferansı’nın olumlu sonuçlarının Ermeni konyak ile şarabı sayesinde sağlandığı da iddialar arasında Milattan Önce 3-4 binyıllarda…

125. Eğitim, bilim, edebiyat ve sanat

Eğitim İkinci Dünya Savaşı sonrasında eğitim alanında belirgin ilerleme kaydedilir. Okul ve yüksek eğitim sistemlerinde gelişme yaşanır. Yaşam ve okul bağını güçlendirmek ve 8 yıllık zorunlu eğitime geçmek amacıyla 1958 yılında bir kanun kabul edilir. 1966 yılında alınan, genel orta…

124. Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık süreci

 Halk hareketinin derinleşmesi Ermeni halkı, Artsakh’ın (Karabağ-çev. notu) kurtuluşu için sürdürmüş olduğu iki yıllık ağır ve dirayetli mücadelesinde basiretini kaybetmeyip, demokratik mücadele sınırlarını aşmaz, daha fazla kenetlenip, birlik olur. Kendi gücüne yönelik inanç ve kararlılık, bağımsız milli devletlerinin yeniden tesisi…

123. Yeniden yapılanma ve Karabağ hareketi

 Reform siyaseti 1985 yılının Mart ayında SSCB yönetimi değişir. Duraklama yılları yöneticilerinin yerine, daha genç siyasetçiler gelir. Daha sonra SSCB başkanı olacak olan Mihayel Gorbaçov, SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi genel sekreteri seçilir. Ülke, temel reformlar yapma gerekliliğiyle karşı karşıyadır.…

123. Yeniden yapılanma ve Karabağ hareketi

Reform siyaseti 1985 yılının Mart ayında SSCB yönetimi değişir. Duraklama yılları yöneticilerinin yerine, daha genç siyasetçiler gelir. Daha sonra SSCB başkanı olacak olan Mihayel Gorbaçov, SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi genel sekreteri seçilir. Ülke, temel reformlar yapma gerekliliğiyle karşı karşıyadır.…

122. Toplum ve siyaset hayatı

Milli-Ruhani kurultayı 1938 yılında Tüm Ermeniler Katolikosu Khoren Muradbekyan’ın öldürülmesinden sonra SSCB yöneticileri tarafından yeni katolikos seçimi yasaklanır ve baş episkopos Gevorg Çörekçiyan katolikosluk vekili olarak tayin edilir. Stalin, bazı siyasi düşüncelerden dolayı, savaş döneminde kiliseye yönelik siyasetinde düzenlemelere gider.…

121. Ekonomi

Ekonominin yeniden yapılandırılması Sovyet Ermenistan’ın hemen tüm ekonomisi, 1941-45 yıllarında cephenin taleplerine göre uyarlanmıştı. Ermenistan da, diğer bazı Sovyet cumhuriyetleri gibi savaş yıllarında yıkıma maruz kalmamış olup, ülke yöneticileri, ekonomiyi ayağa kaldırmak ve barış dönemi taleplerine uyarlama girişimlerine başlar. Hükümet,…

120. Ermeni halkının evlatları cephede

Ermeni tümenlerinin oluşturulması ve geçtikleri yol Büyük Vatan Savaşı’na (İkinci Dünya Savaşı’nın SSCB-Almanya arasında geçen kısmı-çev. notu) katılan Ermenilerin sayısı 500 bine ulaşır. Bu sayının 300 binlik kısmı Ermenistan’dan, kalanı ise Sovyetler Birliği’nin diğer cumhuriyetlerindendi. Sovyet ülkesinin savunması ve zaferi…

119. Büyük Vatan Savaşı’nın başlangıcı (İkinci dünya Savaşı-çev. notu). Güçlerin birleştirilmesi.

Faşist Almanya’nın, SSCB’ne saldırısı Faşist Almanya, 22 Haziran 1941 tarihinde, 1939 yılında imzalanan saldırmazlık antlaşmasını ihlal ederek SSCB’ne karşı savaşa girer. Sovyet halklarının Büyük Vatan Savaşı başlar. Çok önceden savaşa hazırlanmış olup, büyük bir ordu kurmuş olan Hitler Almanya’sı, daha…

118. Bilim. Edebiyat. Sanat

Bilimin örgütlenmesi Yeni toplum düzeni şartlarında bilim de bu düzenin tesis edilip, gelişmesine hizmet etmeliydi. Bilimin geliştirilmesi, Yerevan Üniversitesi ve Politeknik Enstitüsü önderliğinde, üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Ermenistan’ın ilk bilimsel kuruluşu olan, Ecmiadsin’deki tarih-kültür enstitüsü, kısa süre…

117. Sovyet yönetiminin kültür siyaseti. Halk eğitimi

İlk kültür etkinlikleri Sovyet yönetiminin tesisiyle birlikte başlayan, kadim Ermeni kültürünün gelişmesi konusundaki yeni aşama, devlet siyasetinin önemli alanlarından biri haline gelir. Sovyet yönetimi ve Komünist Partisi, kültürü, yeni toplum düzeninin oluşturulması konusundaki önemli koşullardan biri olarak kabul eder. Sovyet…

116. Vatana dönüşün örgütlenmesi (1920-1930’lu yıllar)

Vatana dönüş konusu Kemalist Türkiye’nin çabalarından ve büyük devletler tarafından Ermeni Sorunu’nun rafa kaldırılmasından sonra, Ermeni mültecilerin yerleştirilmesi fikrinin uygulamasına önem verilir. Türkiye, kendi ülkesinde (Ermeni bölgelerinde) bir “Ermeni milli ocağı” düzenlenmesi önerilerini kesinlikle reddeder. Haliyle Ermeni sorunu ile aynı…

115. Bir Sovyet ülkesi olarak, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

Ermenistan SSC anayasasının kabulü Komünist partisi yöneticileri 1930’lu yılların ortalarında, ülkede gerçekleşmiş olan bazı kökten değişimlerin SSCB anayasasında etkilerini göstermesi gerektiği sonucuna varır. Yeni anayasa taslağının tüm ülkede tartışılması neticesinde anayasa, sonuçların derlenmesi amacıyla 1936 Kasımında toplanan 8. SSCB Sovyetleri…

114. Toplum-siyaset hayatı

Komünist Partisi’nin diktatörlüğü Komünist diktatörlüğün yerleşmesinden sonra ilk adım olarak Bolşevikler tarafından “sol” Daşnaklara yönetimde yer verilmesi anlaşmasının (2 Aralık 1920) bozulması olur. 1921 sonunda ise, Ermenistan Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi, Ermeni Devrimci Federasyonu’nu afişe etmek için uyduruk bir…