Category: Hamşen /Hemşin/

Hemşin’le İlgili İki Tarihi Belge

Araştırmacı Erol Ketenci’nin İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulduğu iki belge, Hemşin ve Hemşinli Ermenilerle ilgili çok önemli bilgiler içeriyor. Belgelerden ilki, 1 Haziran 1913 tarihinde kaleme alınmış. Dönemin Osmanlı Genelkurmay’ı tarafından, İçişleri Bakanlığı’na gönderilen belgede, Hemşin bölgesinde yer alan ve…

HADİG kurucuları ‘Akunq’a konuştu

Mehmet Altunkaya                  Hikmet Akçiçek                    Kamil Muti 2011’in Aralık ayında İstanbul’da bulunan ‘Akunq’ veb sitesi yöneticileri, Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin (HADİG) ofisini de ziyaret edip HADİG kurucuları Mehmet Altunkaya, Hikmet Akçiçek ve Kamil Muti ile konuştu. Meline…

HADİG Hemşin kültürünü koruyacak

Hikmet Akçiçek: “Hemşinliler tarihsel olarak Ermeni’yse, biz Ermeni’yiz; değilse, biz de değiliz. HADİG de ‘Ermeni olma bilinci’ üzerinden değil, Hemşin kültürünü yaşatmak için kurulmuş bir dernek.” VARTAN ESTUKYAN Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (HADİG), 9 Ekim Pazar günü düzenlediği açılış kokteyliyle…

Davet: Hadig açılıyor!

Sevgili arkadaşımız, dostumuz,  Bütün kültür, dil ve inançlar insanlık tarihinin ortak değerleridir. Kültür, dil, inanç, gelenek/görenekler  ve aidiyet, bireyin  içine doğmuş olduğu toplumdan kaynaklı kimliğinin önemli unsurlarıdır.  Tarihsel, sosyal, ekonomik ve siyasal nedenlerle tarihte sayısız dil ve kültür yok oldu,…

Trabzon’da okul-tiyatro hayatı (1815–1915)

ARMAN KOTİKYAN 1896 Trabzon – 1968 Yerevan  Tiyatrobilimcilerimiz, tarihi Ermenistan’ın başlıca şehirlerinde (örneğin Karin[1], Van, Muş, Kharberd[2], Yerzınka’da[3] vs.) ve bu bölgenin dışındaki Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bazı yerleşim yerlerindeki cemaatlerde az veya çok şekilde varlığını hissettirmiş olan okul-tiyatro hayatı…

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor

Artvin’in Hopa ilçesinde Başbakan Erdoğan’ın konvoyuna yapılan taşlı saldırıda ortaya çıkan fotoğraf Türkiye’nin gündemine oturdu. Artvin’in Hopa ilçesinde Başbakan Er-doğan’ın konvoyuna yapılan taşlı saldırıda ortaya çıkan fotoğraf Türkiye’nin gündemine oturdu. Fotoğrafta, Başbakan’ın seçim otobüsü ve konvoy taşlanırken jandarmanın sadece olup…

Hemşiller: Kimlik Arayışı

Haykazun Alvrtsyan Son günlerde Ermeni medyasının dikkati, Orta Asya’da yaşayan Hemşiller (zorla Müslümanlaştırılmış Hemşin Ermenileri) konusuna odaklanmış durumda. 1980’li yılların sonlarında Fergana’da yaşanan trajik olaylardan dolayı onların bir kısmı, Rusya’nın güney bölgelerine göç etmek zorunda kaldı. 2004’te bu insanlarla buluşma,…

Ermeni Müslüman olabilir mi?

Hemşinlilerin Müslüman olmalarına rağmen Ermenice konuşup Ermeni kültürü ve geleneklerinden ögeler taşımaları, Ermenilerin kendilerini Hıristiyanlıkla tanımlamalarını tartışmalı hale getirdi. Ermenilerin kendilerini tanımlarken başvurdukları ana özelliklerden biri Hristiyan olmaları. Hemşinlilerin Müslüman olmalarına rağmen Ermenice konuşmaları, Ermeni kültürü ve geleneklerinden ögeler taşımaları,…

Hemşinli Ermeniler kimlerdir?

 Haykazun Alvrtsyan   Erivan Devlet Üniversitesi, Armenoloji Araştırmaları Enstitüsü   Filoloji  doktoru   Hemşinli Ermeniler XIX. yüzyılın 90’lı yıllarına kadar genelde Türkiye’nin Samsun şehrinden Batum’a kadar uzanan geniş sahil bölgelerinde ikamet etmişlerdir. Tarihçi Ğevond’un verilerine göre 788 yılında Büyük Hayk’taki Kotayk…

H E M Ş İ N Tarihi-coğrafi bir bakış (16.-20. yy.)

Aşot Melkonyan Ermenistan Bilimler Milli Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü, Tarih Doktoru, Profesör     Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni vilayetlerinde reformların uygulanması konusunda 1878 yılında San Stefano ve Berlin zirveleri sürecinde uluslararası diplomasinin gündemine yerleşmiş olan Ermeni sorunu Jön Türk iktidarı tarafından…

HEMŞİNLİ ERMENİLERİN TARİHİNDEN

Babgen Harutyunyan Erivan Devlet Üniversitesi, Tarih doktoru, profesör    Yaklaşık yüz yıl önce onbinlerce Hemşinli Ermeni günümüzün tanınmamış Abhazya Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun Krasnodar ili bölgesine göçtü. İşbu tez, büyük bir kısmı zorla İslamlaştırılmış, bugün Türkiye’ye ait olan Karadeniz’in güney-doğu…

1914-1921 YILLARINDA HEMŞİNLİLER, PONTUS VE ERMENİSTAN

Riçard G. Hovhannisyan Ermeni ve Ortadoğu Tarihi profesörü, California    1914–1921 yılları arasındaki dönem, Pontus’un Çoruh Nehri vadisinden Trabzon, Gümüşhane ve Samsun şehirlerine kadar olan bölgede ikamet eden Hemşinli Ermeniler için büyük önem taşımıştır. Hemşin nüfusu birkaç kuşak önce İslamlaştırılmış…

PONTUS ERMENİLERİNİN GOLGOTA’SI

Petros Hovhannisyan Erivan Devlet Üniversitesi, tarih doktoru, doçent   Ermeniler, yüzyıllar boyu kitleler halinde Karadeniz’in Güneydoğu kıyılarına, özellikle Trabzon’dan Samsun’a uzanan dar bir kıyı bölgesine yerleşmişlerdi. Bu iki şehir ve bunların arasında kalan birçok köy haricinde, Pontus’un hemen-hemen tüm bölgelerinde…