Davet: Hadig açılıyor!

Sevgili arkadaşımız, dostumuz,

 Bütün kültür, dil ve inançlar insanlık tarihinin ortak değerleridir. Kültür, dil, inanç, gelenek/görenekler  ve aidiyet, bireyin  içine doğmuş olduğu toplumdan kaynaklı kimliğinin önemli unsurlarıdır.  Tarihsel, sosyal, ekonomik ve siyasal nedenlerle tarihte sayısız dil ve kültür yok oldu, günümüzde de onlarca dil ve kültür yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. Hemşince ve Hemşin kültürü de yok olma tehdidi altındaki dil ve kültürlerdendir, bu durum Birleşmiş Milletler raporlarıyla da belgelenmiştir. Yeryüzündeki bütün dil, kültür ve inançların başkalarının yaşama hakkına müdahale etmemek kaydıyla var olma, kendini geliştirme ve yarınlara taşıma hakkı  temel insan haklarındandır.  

Yukarıdaki temel görüşlerden hareketle; 

–      Hemşin kültürü, dili, tarihi konularında faaliyetlerde bulunmak ,

–      Üyeleri arasında sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmayı geliştirmek

–      Kültürün vazgeçilmez parçası olan doğayı ve çevreyi korumak

amacıyla bir süredir sürdürdüğümüz dernek kurma çabamız (HADİG) Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği’i ni kurarak somut bir aşamaya gelmiştir.

09 Ekim 2011 Pazar günü derneğimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Siz sevgili dost ve arkadaşlarımızı derneğimizin açılışında bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz.

Sevgilerimizle,

HADİG

HADİG – HEMŞİN KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

TARİH         : 09 EKİM 2011 PAZAR

SAAT : 14:00 

ADRES         : Kocatepe Mah. Taksim Cad. No. 37/7  Beyoğlu/İSTANBUL 

TEL    : 0212 2371008

04.10.2011

Akunq.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *