Category: Büyük Hayk’ın Başkentleri

Ani (Kısaltılmıştır)

Ani şehri, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kars İli’nde, Ahuryan Nehri’nin sağ kıyısında bulunmaktadır. Ahuryan Nehri’nin sol kıyısı ise Ermenistan topraklarıdır. Ani şehri, günümüzde  meskun olmayıp harabe halindedir. Şehir, deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki üçgen bir yaylada bulunmakta ve İgadzor, Tsağkotsadzor ve…

Armavir

Armavir tepesinin kuzey görünümü Armavir şehrinin kurucusu I. Argişti’dir (Ara) /M.Ö. 786-764/. I. Argişti, Ermeni Platosu’ndaki boyları Urartu Devleti içinde birleştirdikten sonra Asur egemenliği altında olan boyları de bir araya getirme işine girişir. I. Argişti, Babil’e sefer gerçekleştirir. İ.Ö. 776…

Artaşat

Ararat Dağı ve Artaşat içkalesi ile tahkim edilmiş mahallelerin bulunduğu  Khorvirap Manastırı ve Khorvirap tepeleri Artaşat şehri ve Ermeni Artaşesyan Krallığı’nın kurucusu, kral I. Artaşes’tir (M.Ö. 189-160). Artaşat şehri, Vostan İlçesi’ndeki Yeraskh (Aras) ile Metsamor Nehirleri’nin birbirine karıştığı yerde, Khor…

Bagaran

Bagaran’dan genel görünüm Bagaran şehri, Ermeni kralı IV. Yervand (Sonuncu Yervand) (M.Ö. 220-201) tarafından kurulmuştur. IV. Yervand tahta çıktıktan sonra Aras’ın Ahuryan Nehri’ne karıştığı yerde yeni başkenti, Yervandaşat’ı, Ahuryan’ın sağ kıyısında ise dini merkez olarak Bagaran (Puthane) adında küçük bir…

Dvin

Dvin, merkezi mahalle (rekonstüksiyon) Dvin, Ermenistan kralı II. Khosrov Kotak (330-338) tarafından kurulmuştur. Artaşat şehrini üç taraftan çevreleyerek tabii bir engel oluşturan Aras nehri zaman içinde yatağını değiştirip şehrin uzağından akmaya başladığında, başkent etrafında  çok sayıda bataklıklat geriye kalır, bu…

Yervandaşat

  Yervandaşat, 19. yy. tablosu Yervandaşat başkenti Ermeni kralı IV. Yervand (Sonuncu Yervand, M.Ö. 220-201) tarafından kurulmuştur. Ermeni tarihçi Movses Khorenatsi’ye (Horenli Movses) göre IV. Yervand, tahta çıktıktan sonra hem kişisel güvenliği, hem askeri-siyasi ve hem de Aras Nehri’nin akıntısının…

Kars

Kars, 20. yy. başı Kars kalesi, Mets Hayk’in Ararat V’layet’ine bağlı Vanand ilçesinin önemli kalelerinden biridir. Yabancı ve Ermeni tarihçiler bu kaleyi «Karuts Berd», «Amrotsn Karuts», «Amurn Karuts» (kale imaret, sağlam kale) olarak adladırmışlardır. Kars kalesinin kuruluşu çok daha eskilere…

Şirakavan

Şirakavan şehri, (Yerazgavors, Yerazgavorg, Yerazgavork), Şirak Bölgesi’inde, Ani Şehri’nin kuzeydoğusu ve Ahuryan Nehri’nin sağ yakasında bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye sınırları dahilinde bulunan bu şehrin kuruluş tarihi ve kurucusu hakkında bir bilgi günümüze kadar ulaşmamıştır. Yerazgavors isminin, Yervanduni’lerin Yervaz soyadından türemiş olduğu…

Vağarşapat

Aziz Eçmiadzin Kilisesi’nin surlarının dışında, solda Aziz Gayane, sağda Aziz Hıripsime kiliseleri, Şarden’in resmi, 1711 yılı Vağarşapat şehriyle ilgili en eski verileri Ermeni Ararat Kırallığı hükümdarlarından II. Rusa (M.Ö. 685-645) tarafından yazdırılmış çivi yazıtlarından bize ulaşmıştır. Zvartnots Müzesi’nde korunan bu…

Tigranakert

Ermenistan kralı II. Tigran (Büyük Tigran), M.Ö. 83 tarihinde Selevkos Krallığı’na son verip başkent Antakya’da krallar kralı olarak taç giyer. Yarım milyona yakin nüfusa sahip olan Antakya, Ermenistan İmparatorluğu’nun güneydeki başşehri olur ve Tigran, burada kendi ismi ve resmiyle gümüş…

Tuşpa-Van

Van Gölü’den Van kayası ve kaleye bakış Tosp ve Vantosp olarak da anılan bu şehir, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. M.Ö. 363 yılında Pers orduları Ermenistan’a saldırdığında, Persler, yazıtlarında Van şehri için Şamiramakert (Şamiram’ın kurduğu) ismini kullanmışlardır. M.Ö. IX. yüzyıl…