Category: Ermenilerin Tarihi

5. Yervanduniler döneminde Ermenistan

Anlatılara göre, Ninue’nin ele geçirilmesinde (M.Ö. 612) Ermenilerin önderi Paruyr Sıkayordi, Marlara destek verir ve Marastan kralı, kendisini Ermenistan kralı ilan eder. Paruyr’un akrabalarından olan Yervand Sakavakyats, yeni bir Ermeni hanedanlığı kurar ve bu hanedanlık kendi adıyla Yervanduni hanedanlığı olarak…

4. Van (Ararat) Krallığı

M.Ö. IX. yüzyılda, Asurlular tarafından Urartu, kendi kralları tarafından ise Biaynili olarak anılan bir devlet, Ermeni Yüksek Platosu’nda sahneye çıkar. Urartu, Ararat isminin deforme edilmiş şekli olup, Biaynili isminden ise Van ismi ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı, bu devlet Van veya…

3. Eski Ermenistan bölgesi ve idari bölünmesi hakkında kısa bilgiler

‘Coğrafya Kitabı’na Göre Ermenistan –          Ermenistan deyince, Ermeni halkının yaşayıp, tarihini inşa ettiği bölgenin bütünü anlaşılmaktadır. –          Akamenik İran’ın egemenliği altında bulunduğu dönemden itibaren Ermenistan’la ilgili yazılı kaynaklar, I. Darius’un (521-484) Behistun (Kirmanşah şehri yakınlarında) yazıtları ile Yunan tarihçiler Herodos…

2. Ermeni ulusunun doğuşu

M.Ö. III. ve II. binyıllarda Ermeni Yüksek Platosu ve Ön Asya: İlk Ermeni devletl teşekkülleri III. ve II. binyıllarda Ermeni Platosu’nda, İndo-German ırkına ait yüzlerce boy yaşamaktaydı. Ermeni ulusunun şekillenmesi sürecine katılmış İndo-German dil ailesine mensup boylardan en büyükleri HAY…

1. Eski çağdan günümüze kadar Ermenistan’ın kısa tarihi

ESKİ ÇAĞ Ermeni Yüksek Platosu Ermeni halkının binlerce yıllık geçmişi, Küçük Asya ve İran platoları arasında yayılmış olan Ermeni Yüksek Platosu’nda şekillenmiştir. Bu bölgenin güney sınırını Mezopotamya teşkil etmekte, kuzeyde ise Küçük Kafkasya Dağ silsilesini içine almaktadır. Ermeniler, İndo-German orijinlidir.…