Category: Tarihi Nakhicevan

Nakhicevan Özerk Cumhuriyeti (NÖC)

Azerbaycan Cumhuriyeti bünyesinde. 1991 yılında teşkil edilmiştir. Transkafkasya’nın güneyinde bulunup, Ermenistan Cumhuriyeti, İran ve Türkiye’ye sınırdaştır. Yüzölçümü 5500 kilometrekare olup, nüfusu 300 bindir (1999). Başkenti, Nakhicevan şehri (nüfusu 62500). Tarihsel bakış Bölgede bulunan maddi kültür varlıkları, yeni taş devrinden (neolitik)…

Nakhçavan

Nakhçavan, Nakhçıvan, Nakhcavan, Nakhcıvan, Nakhicavan. Büyük Hayk’ın Vaspurakan Eyaleti’nin Nakhçavan bölgesinde bulunan şehir. Nakhçavan, ananeye göre Ermenistan’ın en eski yerleşim yeri olup, M.Ö. 3669 yılında, tufandan sonra tüm sülalesiyle burada konaklayan (“Nakhicevan” adı daha sonra, “Nakhnakan icevan”dan [Erm.= İlk konak…

Çahuk bölgesi

Ortaçağda Sünik Eyaleti’nin 14. bölgesi olarak geçen Çahuk bölgesi, tarihi kaynaklarda Sebeus, Anania Şirakatsi, Stepanos Orbelyan, Arakel Davrijetsi ve daha sonraki tarihçilerin anlatımlarında yer almaktadır. Bu bölgenin tarihi alanı günümüzdeki Şahbuz bölgesini tamamen ve Nahcivan bölgesinin ortaçağda (XII.-XVII. yüzyıllarda) işlek…

Goğtın bölgesi

Antik Ermenistan’ın Goğtın bölgesi güzel ve verimlidir. Bu bölge alanı, tarihsel geçmişi ve kültürüyle Ermeni halkının tarihi geçmişinde XX. yüzyıl başlarına kadar önemli bir rol oynamıştır. Ermeni şarkısı, sanatı, yazısı ve edebiyatına bu bölgede geleneksel olarak değer verilmekteydi. Ermeni tarihinin…

Nakhcavan bölgesi

Nakhcavan bölgesi ve aynı isimle anılan şehrin eski Ermenistan’ın tarihinde genel olarak önemli bir yeri vardır. Nakhcavan şehri yakınlarında bulunan tuz madenleri neolitik dönemden itibaren kullanılmıştır. Eneolitik döneme ait Kül tepe yerleşimi, antik Astapat kasabası ve daha başka ünlü tarihi…

Şarur bölgesi

Eski Ermenistan’ın bu bölgesi idari olarak Büyük Hayk’ın Ararat Eyaleti’ne dâhil olup bu eyaletin 20. bölgesi olarak kabul edilmekteydi. Şarur Bölgesi, V. yüzyıla kadar Ermenistan’ın kraliyet mülküydü. Arap egemenliğinden kurtulduktan sonra Şarur, Ermenistan kralı I. Sımbar Bagratuni tarafından Sünik beylerine…

Yerıncak bölgesi

Yercak, eski bir bölgedir. Yüzyılların anlatım ve hikâyelerine şahit olan bu tarihi alan, günümüzde Aras Nehri’nin sol kıyısındaki tanınmış, azametli Odzasar Dağı etrafındaki, Yerıncak Nehri’nin aşağı kısmında bulunan ovalarda yayılan Culfa bölgesini içine almaktadır. Bazı ananelerle bağlı olan hoş görünümlü…

Nahcivan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin yerleşim yerleri

Kaynak: Arman Ayvazyan Nakhicevan ÖSSC’deki Ermeni anıtları (toplu liste) Yerevan, “Hayastan” 1986. Nahcivan’ın bölgelerinin eski ve yeni yerleşimleri dağ yamaçlarında, dağ eteklerinde, bereketli düzlüklerde, vadilerde, dağlardan dökülen nehirler ve derelerin çevrelerinde yayılmışlardır. Çağ ve tarih görmüş bu büyüklü-küçüklü yerleşim yerlerinden…