Category: Batı Ermenistan’ın İlçeleri

Mardin

Mardin Sancağı, Mamput, Mardin, Martin, Martin Sancağı, Merdin, Mertin Sancağı: Batı Ermenistan’ın Diarbekir Vilayeti’nin güney bölümünde bulunan sancak. Mardin bölgesi eskiden Yukarı Mezopotamya’ya (Ermeni Mezopotamyası) ait olmuştur. Kuzey sınırları Masius veya Mardin dağlarının kuzey eteklerinden geçmekte olup, güneyinde ise kıraç…

Medskert

Medskert, Mazkert, Malazkert, Mendskert: Batı Ermenistan’ın Kharberd (Harput, Dersim) Vilayeti’nde bulunan sancak ve kaza. XIX. yüzyıl başında Diarbekir (Diyarbakır) Vilayeti bünyesinde bulunup Çarsancak’ın dört sancaklarından birini teşkil etmekteydi. Diarbekir Paşalığı’nın eski sancaklarındandır. Kâtip Çelebi Mazkert, Malazkert isimleriyle anıp, sancak olarak…

Mersin

Bölgenin önemli bir limanı olarak Adana’ya bağlı olan Mersin’İn gelişimi hayli yeni sayılır. 1913 yılında bölgede 3 yerlesim birimine dagilmis sekilde 6.987 Ermeni yasiyordu Ermenilere ait Surp Kirkor Lusavoriç Kilisesi disinda 3 Kilise daha bulunuyordu bununla birlikte Ermenilere ait üç…

Moks

Moks, Mogs, Mukıs, Müküs. Batı Ermenistan’da, Van Vilayeti’nin bir sancağı. Alan olarak, doğu Tigris’in (Dicle, Cerm, günümüzde Bohtansu) sağ kolu olan Moks Deresi havzasını kaplamaktaydı. Başlıca zirveleri Arnos (3550 m), Yeğerov (3500 m) Koraşahap’tır (3560 m). Ormanlar ve çayırlar bölgede…

Motkan

Motkan, Motıkan, Motki, Mutki: Batı Ermenistan’da bulunan bölge. Osmanlı idari bölünmeleri neticesinde Khut (Khut-Bırnaşen) bölgesini de içine alarak, Bitlis Vilayeti’nin aynı isimle anılan sancağına bağlanmıştır. Bazı kaynaklarda, Bitlis’in batı Parkhand köy topluluğu, Motkan dâhilinde belirtilmektedir. Kuzeyde Muş, doğuda Bitlis, güneyde…

Norduz

Norduz, Nortuz, Karpah: Van Vilayeti’nin aynı adla anılan Sancağı’nda, Doğu Tigris’in (Dicle) Zerm (günümüzde Bohtansu) Nehri’nin yukarı kısmında bulunan kaza. Merkezi, Marvana (Marvanan, Marvina) köyü olan kazada 1914 yılında 80’in üzerinde yerleşim yeri mevcuttu.. Sık ardıç ormanlarıyla kaplı olan bölgede…

Pısank

Pısank, Bısank, Pısanats bölgesi: Bitlis Vilayeti’nin Sasun (Sason) Sancağı’nda bulunan bir kaza. Pısank (Bısank, Erm. Buys = Bitki, Bısank = Bitkiler) isminin, bölgenin zengin tabiat örtüsünden dolayı verildiği sanılmaktadır. Pısank, uzun zaman Ermeni beyleri tarafından yönetilen yarı-özerk bir dağ topluluğu…

Rize

Rize Rize, İrize, Riza, Rizos, Rizion, Rizon. Trabzon Vilayeti’nin sancağı ve kazası. Trabzon şehrinin doğusuna düşen, Rize şehri çevresini kaplamaktaydı. Merkezi, Rize şehriydi

Sasun

Sasun, Sanasana, Sanasina, Sanasnaye, Sanasun, Sanasunk, Sansan, Sansanna, Sanson, Sansun, Sasun Sancağı, Sasun ülkesi, Sasun Vadisi, Sasun hanesi, Sasunlular bölgesi, Sasunlular ülkesi, Sason, Sasunk, Yukarı Ova: Büyük Hayk’ın Ağdznik Eyaleti’nde bulunan bölge. Kuzeybatıda Haştyank, kuzeydoğuda Taron, Khut, doğuda Salnadzor, Gızekh…

Satağ

Satağ, Satala, Sadala: Küçük Hayk bölgesinde, gayl Nehri’nin yukarı kısmında bulunan şehir ve bölge. Claudius Ptolemeus’a göre bu bölge, Orbalisene stratejisi ve ordu komutanlığı bünyesinde bulunmaktaydı. Bazı araştırmacılar Satağ’ı, büyük Plinios’un belirttiği Cesaria şehriyle bir tutmaktadır. M.Ö. II. yüzyılın sonunda…

Savur

Savur: Diarbekir (Diyarbakır) Vilayeti’nde bulunan, merkezi Savur yerleşim yeri olan ve Ermenilerle meskûn bir sancaktı. Savur Sancağı’nda, nüfusun önemli bir kısmını, XIX. yüzyıla dek yarı-özerk feodal şekilde yaşayan Ermeniler (kısmen Kürtçe konuşan) oluşturmaktaydı. Hükümet tarafından gelen saldırılara karşı genellikle komşu…

Sebastia

Sebastia Sancağı, Kabira, Kapira, Sevast, Sivas, Sivas eli, Sıvaz, Sıvas: Tarihi Küçük Hayk’ın Sebastia Eyaleti’nin doğu ve kuzeydoğu kısmında bulunan bölge. Kuzeyde Tokat ve Şabin Garahisar (Şebinkarahisar), doğuda Yerzınka (Erzincan) sancaklarına, güneydoğuda Kharberd’e (Harput), güneyde Kesaria’nın (Kayseri) eyaletlerine sınırdaştı. Merkezi,…

Sığerd

Sığerd, Sıgert, Seord, Seort, Sierd, Siert, Siird, Siirt, Sirt, Sığert: Batı Ermenistan’ın Bitlis Vilayeti’nde, Tigris Nehri’nin sol kolu olan Bitlis, Arl Tigris, Redvan dereleri ve onların yan kollarının geçtiği ovalarda kurulu sancak. XVI.-XVIII. yüzyıllarda Diarbekir (Diyarbakır) Vilayeti’ne dâhil olmuştur. Kuzeyde…

Sıparket

Sıparket, Sıparkert, Sıpaykert, Sıparket, İspayit: Bitlis Vilayeti’nde, Van Gölü’nün güneyinde bulunan sancak. Sancak, Yukarı, Aşağı ve Nızar Kazalarına bölünmüştü. Sıparket’in, Büyük Hayk’ın Mok Eyaleti’nin İşkhots bölgesine denk düştüğü varsayılmaktadır. Bu bölgeyle ilgili ilk kayıtlar (Sıparkert şekliyle) XIV. yüzyıldan kalmadır. 1555…

Şatakh

Şatakh: Batı Ermenistan’ın Van Vilayeti’nde, Van Gölü’nün güneyinde bulunan kaza. Doğu Dicle ve bu nehrin bir kolu olan Sevtikin (Sivtikin) Vadileri’ni içine almaktadır. Büyük Hayk’ın Mok Eyaleti’nin Arkayits, Cermadzor, İşayr ve kısmen de Vaspurakan Eyaleti’nin Bujunik ve Andzevatsik bölgelerine denk…