Category: Şehirler

40 Kapılı Kent Ani’ye Yoğun İlgi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 23 medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, dört mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 23 medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, dört mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. UNESCO Dünya…

Adana

Adana, Atana. Ovalık Kilikya’da, Saros (Sihon, Seyhan) Nehri kıyısında bulunan şehir. M.Ö. V. yüzyılda bu şehirden bahsedilmektedir. M.Ö. III.-II. yüzyıllarda Helenistik kültür merkezi olmuş, Roma hâkimiyeti döneminde (I.-IV. yüzyıllar) ordugâha dönüştüğünden dolayı kültürel hayatı önemli oranda gerilemiştir. Bizans imparatoru I.…

Aleksandretta

Aleksandretta (İskenterun), Aleksandret, Aleksandrette, Aleksandria, İssos Aleksandria’sı, Kilikya Aleksandria’sı, Aleksandrian, Aleksandria Skabiosa, Küçük Aleksandria, Aleksandriola, Ayeksandryak, Aleksandryak, İskenderun, İskenterun, Katison, Skundron. Kilikya’da, Akdeniz’in kuzeydoğu kıyısında, Ermeni Körfezi’nde bulunan şehir. Şehri M.Ö. IV. yüzyılda Büyük İskender kurmuş ve Persler üzerindeki galibiyeti…

Ayas

Ayas, Kıyı Kilikya’sında, Aleksandret (İskenderun) Körfezi’nin kuzeybatı kıyısında, ormanlarla kaplı bir vadide bulunan liman şehir-kalesi. Ege veya Egea olarak da anılmış ve hür şehir ayrıcalıklarına sahip olmuştur. II. yüzyılda Hadriana (Roma imparatoru Adranos’a ithafen) olarak anılmıştır. IX.-VI. yüzyıllarda Kilikya Yunan…

Ayntap (Antep)

Ayntap (Antep). Ovalık Kilikya’da, Germanike’nin (Maraş) yaklaşık 110 km. güneydoğusunda, Fırat’ın sağ kolu olan Sacur’un 18 km. batısında, tepelik bir yerde bulunan şehir. İlk olarak XI. yüzyılda adı geçmektedir. Şehirde büyük bir Ermeni cemaati olmuştur. Haçlılar döneminde Yetesia (Urfa) düklüğüne…

Bayas

Bayas, Payas. Kıyı Kilikya’sında, Çıkner bölgesinde, Aleksandret (İskenderun) Körfezi’nin doğu kıyısında bulunan kale-şehri. Bayas’la ilgili veriler (özellikle eski dönemlerin) çok kıttır. XII. yüzyıl sonlarında Bayas’ın yöneticileri Kilikya Ermenistan’ının önde gelen beylerinden sayılmaktaydı. Aynı yüzyıldan Bayas’ın Surb (Aziz) Astvadsadsin kilisesi, zengin…

Dortyol

Dortyol, Dördyol, Çork Marzpa, Çork-Marzpan, Çork-Marzpank, Çork-Marzvan, Çork-Marzvank, Törtyol Ümraniye. Kilikya’nın Adana Vilayeti’nde, Sev (kara) dağların eteklerinde, Maraş’ın güneydoğusunda bulunan köy, mezra, kasaba. XX. yüzyıl başlarında Ermenilerle meskûn olup, yoğun yerleşime sahipti. 1908 yılında 8000, Birinci Dünya Savaşı arifesinde ise…

Maraş

Maraş, Antiok, Kilikya Antiok’u, Germanik, Germanika, Germanike, Germaniki, Germanikia, Germanik-Kesarit, Gurgum, Kahramanmaraş, Kara Maraş, Kilikya Antiok’u, Ğara Maraş. Kilikya’da bulunan, 1890 yılına kadar Adana’ya, bu tarihten itibaren ise Halep Eyaleti’ndeki Maraş Sancağı’na bağlı şehir, Maraş’ın idari merkezi. Cahan (Ceyhan) Nehri’nin…

Mısis

Mısis, Adrian Mopsoestiası, Salmistra, Mamesta, Mamestia, Mamestra, Mamista, Mamistran, Mamistria, Mamuvestia, Mampsista, Mamsuestia, Mamuestia, Mamustria, Mansista, Mapssuhestia, Mapsuhistia, Masisaa, Masise, Massisa, Mesisah, Mesise, Mısis, Misesur Cehan, Misis, Missis, Momifesustia, Mompsuestia, Mopsos, Mopsuest, Mopsuesta, Mopsuestia, Mospuestia, Mofsuestia, Mısisa Kandara, Mısise, Mısisi.…

Sis

Sis, Assis, Assisum, Kozan, Komnat, Hisn Sisiya, Sebastoz, Sisa, Sisan, Sisia, Sisiye, Sisin, Sision Kastron, Sisuan, Ossia. Ovalık Kilikya’nın Adana Vilayeti’nde, Kozan Kazası’ndaki Sis Nehri ve bu nehrin bir kolu olan Antsmıntsuk Deresi kıyısında, Sis Dağı’nın kuzeydoğu yamacında ve kayalık…

Urfa (Yedesia)

Urfa (Yedesia), Antiokya, Antiokia, Ar-Ruha, Yedesa, Yedessa, Edesa, Edessa, Hustinianupolis, Rages, Rakhab, Roaya, Rotasia, Rohas, Rua, Rugayi, Ruha, Raga, Urha, Urfah, Ur, Ura, Urha, Urhoa, Orkhoe, Orhay, Orre, Orrha, Orrhoe. Eskiden Ermeni Mezopotamyası olarak da anılan Yukarı Mezopotamya’da bulunan şehir.…

Zeytun

Zeytun, Ulniya (günümüzde Süleymaniye-Türkiye). Dağlık Kilikya’da, Maraş’ın 38 km. kuzeybatısında, zor ulaşılan dağlık bir mıntıkada bulunan şehir. Kuzeyde Çırız, Berit, Sağ, Dağ, Ağac, Ar, Yotneğbayr; doğuda Perzinka, Mavla, Avag; güneyde Küvırtin; batıda Solakhdere dağlarıyla çevrelenmiştir. Bölgede yer altı (demir, gümüş)…