Category: Kaleler

Pirtukân Kalesi

Pirtukân Kalesi, Sason’un  güneyinde bulunan Tekevler Köyü’ne yakın  Helkız Dağı’nın yamaçlarında bulunmaktadır. Günümüzde oldukça harap bir durumdadır. Eskiden kale olduğunu gösteren yıkıntılar ve duvarlar mevcuttur. 4.yüzyılın başından itibaren Erzen bölgesinin paylaşımı konusunda Persler ile Bizanslılar arasında başlayan savaşlar, yüzyılın sonuna…

Ayas

Ayas: Kıyı Kilikya’sında, Aleksandret (İskenderun) Körfezi’nin kuzeybatı kıyısında, ormanlık bir ovada bulunan liman ve kale-şehri. Ege veya Egea olarak da anılmış ve hür şehir unvanına sahip olmuştur. II. yüzyılda Hadriana (Roma imparatoru Adranos’un adıyla) olarak anılmıştır.  IV -VI. yüzyıllarda Kilikya…

Bayas

Bayas, Payas: Kıyı Kilikya’sında, Çıkner bölgesinde, Aleksandret (İskenderun) Körfezi’nin doğu kıyısında bulunan kale şehri. Bayas (özellikle eski zamanlarla ilgili) hakkında veriler çok azdır. Bayas’ın sahibi XII. yüzyılda Kilikya Ermenistan’ının önde gelen beylerinden sayılmıştır. Aynı çağda Bayas’ın Surb (Aziz) Astvadsadsin kilisesi,…

Çançi

Çançi, Çançik, Cancik: Dağlık Kilikya’da bulunan bir kale. Çançi kalesi, Sımbat Gundstabıl tarafından Kiliya Ermeni kralı II. Levon’un taç giymesiyle (1198) ilgili anılmaktadır. O dönemlerde Çançi’nin sahibi prens Kostandin olmuştur. 1268 yılında Çançi’nin sahibi olarak,  kral I. Hetum’un oğlu Levon’u…

Hamus

Hamus: Kilikya Ermenistan’ında, Amanos (Kara) Dağları bölgesinde, Til Hamdun ve Sarvandikar arasında, yüksek bir kayanın üzerinde kurulu kale. Sımbat Sparapet (Ermenistan orduları genel komutanı) XI. yüzyılda “Hamusa’nın sahibi Paron Areg” olarak belirtmektedir. Bizanslılar XII. yüzyılın ilk yarısında Hamus’u işgal ederler.…

Honi

Honi, Hayni: Kilikya Ermenistan’ında, Cahan Sancağı’nda (günümüzde Yarpuz kasabasının yaklaşık3 km. kuzeydoğusunda) bulunan kale-şehir. XI. yüzyılın ikinci yarısında Pilartos Varajnuni’nin Ermeni beyliği, daha sonra ise Kilikya Ermeni krallığı bünyesinde bulunmuştur. Ermeni katolikosluğu (Ermeni kilisesi dini önderliği) makamını kendi beyliğinde kurabilmek…

Cılkanots

Cılkanots: Cılganots. Kilikya Ermenistan’ında bulunan kale. Kaynaklarda, XIV. yüzyılda Mısır Sultanlığı’na karşı kaleyi savunurken (1322) şehit düşmüş olan Hetum ve Konsdantin kardeşler Cılkanots beyleri olarak belirtilmektedir:  Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 4. Cilt, Yerevan, 2003.

Kopitar

Kopitar, Dığyak Kopitaru (Kopitar köşkü), Karn Kopitara (Kopitar kayası): Dağlık Kilikya’nın kuzeybatı sınırında, yüksek bir dağın tepesinde bulunan kale. Yeri tam olarak belli değildir. Tarihçi Vartan, Bardzraberd ve Molevon yakınlarında olduğunu belirtmektedir. Beylerbeyi I. Kostandin tarafından XI. yüzyıl sonlarında kurtarılarak…

Kuklak

Kuklak, Guglak: Kilikya’nın Kuklak dağ geçidinde, Küçük Asya’dan Yakındoğu istikametine uzanan yol üzerinde bulunan kale.450 m. yükseklikte, derin uçurumlarla çevrili bir platonun üzerinde inşa edilmiştir. Sadece güneybatı yamacında bulunan kaleye giden tek yol nispeten aşılabilir olmuştur. Yaklaşık200 m. uzunluğunda ve70…

Lambron

Lambron (Asur-Babil ve Hititlerin İlubra’sı): Dağlık Kilikya’da bulunan kale ve şehir. Tarson’un (Tarsus)38 km. kuzeybatısında, Tavros (Toros) Sıradağları’nın Guglak ve Aydos vadilerine çıkan yaylaların merkezinde bulunmaktadır. Lambron’un aşılmaz kalesi bir kaya kütlesi üzerinde inşa edilmiştir. Birbirlerini takip eden 5 girişin…

Molevon

Molevon (Lat. Mons Livonis-Levon Dağı): Dağlık Kilikya’da, Lambron’un batı tarafında, Molevon Ovası’nda bulunan kale. Molevon kalesi, Kilikya Ermeni kralı II. Levon tarafından 1214 yılında haçlı şövalyelerine bağışlanmıştır. Farklı zamanlarda Molevon’u hükmetmiş olan beylerden Ajaros ve Sir Levon’un adı anılmaktadır. Molevon…

Pağras

Pağras, Bağras: Amanos Dağları’nda, Asur Kapısı yakınlarında, Antiok (Antakya) bölgesinde bulunan kale. Antik dönemlerde kurulmuştur. Ermeni beylerbeyi II. Toros tarafından XII. yüzyılda Antiok’un haçlı şövalyelerinin elinden kurtarılıp sınır karakol kalesine dönüştürülmüştür. Pağras kalesi, 1189 yılında Mısır sultanı Salah-ad-din tarafından ele…

Paperon

Paperon, Paparon: Dağlık Kilikya’da, Tavros (Toros) Dağları eteklerinde, Tarson (Tarsus) şehrinin kuzeybatısında bulunan kale (günümüzde harabe). Yüksek dağın tepesinde kurulu ve sağlam surlarla çevrili bir şehirdi. Saray, müştemilatı ve kilise kalenin batı kısmında bulunmaktaydı. Giriş-çıkışlar genelde kuzeydoğudan yapılmış kalan taraflar…

Sarvandikar

Sarvandikar, Sarvand kar, Saravan, Sarvandav: Kilikya Ermenistan’ında, Sev (siyah) veya Amanos Dağı geçitlerinden birinde, ulaşılması güç bir kayanın tepesinde bulunan kale. XII. yüzyılda Rubinyan beyliğinin, ülkenin güneydoğu sınırında bulunan önemli bir askeri üssü ve gümrük noktası olmuştur. Sarvandikar, 1185 yılında…

Şoğakan

Şoğakan: Kilikya Ermenistan’ında (Kapan Kalesi yakınlarında ve Şoğakan Dağı’nda bulunmuş olduğu tahmin edilmektedir) bulunan kale. 1216 yılında Şoğakan yakınlarında vuku bulan meydan savaşı esnasında Kilikya Ermenistan’ının az sayıdaki birliklerini kuşatan İkonia (Konya) Sultanlığı orduları tarafından Konstandin Gunsdabıl da diğer prenslerle…