Kopitar

Kopitar, Dığyak Kopitaru (Kopitar köşkü), Karn Kopitara (Kopitar kayası): Dağlık Kilikya’nın kuzeybatı sınırında, yüksek bir dağın tepesinde bulunan kale. Yeri tam olarak belli değildir. Tarihçi Vartan, Bardzraberd ve Molevon yakınlarında olduğunu belirtmektedir. Beylerbeyi I. Kostandin tarafından XI. yüzyıl sonlarında kurtarılarak kendi mülküne katılmıştır. XII.-XIV. yüzyıllarda yönetim merkezi ve episkoposluk makamı merkezi olmuştur. Kral II. Levon’a karşı gelmiş olan katolikos V. Grigor Karavej, 1194 yılında Kopitar’ın zindanına atılmıştı. Kopitar’ın adı son olarak 1467 yılında kayıtlarda geçmektedir.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 2. Cilt, Yerevan, 1995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *