Kuklak

Kuklak, Guglak: Kilikya’nın Kuklak dağ geçidinde, Küçük Asya’dan Yakındoğu istikametine uzanan yol üzerinde bulunan kale.450 m. yükseklikte, derin uçurumlarla çevrili bir platonun üzerinde inşa edilmiştir. Sadece güneybatı yamacında bulunan kaleye giden tek yol nispeten aşılabilir olmuştur.

Yaklaşık200 m. uzunluğunda ve70 m. genişliğindeki düzlük doğudan batıya doğru yarım daire şeklindeki piramitlerle çevrelenmişti. Surların toplam uzunluğu700 metreolmuştur. Kale, gizli bir geçit sayesinde vadiye bağlanmıştı. Sağlamlığı ve stratejik önemi sayesinde Durn Kapan Kilikio (Kilikya’yı bağlayan kapı) ve Kuklak Hayots (Ermeni Kuklak’ı) olarak da tanınmıştı.

Günümüzde sadece surların güney ve batı kısımlarından bölümler, yangından zarar görmüş olan sarayın, su deposunun, konutların ve müştemilatın kalıntıları ayaktadır.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 3. Cilt, Yerevan, 1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *