Hamus

Hamus: Kilikya Ermenistan’ında, Amanos (Kara) Dağları bölgesinde, Til Hamdun ve Sarvandikar arasında, yüksek bir kayanın üzerinde kurulu kale. Sımbat Sparapet (Ermenistan orduları genel komutanı) XI. yüzyılda “Hamusa’nın sahibi Paron Areg” olarak belirtmektedir.

Bizanslılar XII. yüzyılın ilk yarısında Hamus’u işgal ederler. Hamus’un Yunanlı dükü, II. Toros Yeğbayr Stepane’yi kalenin altında bulunan çınar ormanında ziyafete çağırarak, hainlikle kaynamış su dolu kazana atarak öldürür. Bunun üzerine galeyana gelen Ermeni orduları Yunanlıları kılıçtan geçirerek Hamus’u kurtarmışlardır. 1259 yılında Hamus’un sahibi olarak Sımbat Sparapet’in damadı prens Vahram anılmaktadır. Mısır Sultanlığı orduları 1266 yılında Hamus’u kuşatmış, fakat ele geçirememişlerdir. 1269 yılı depreminde büyük hasar görmüştür. XX. yüzyıl başına kadar Hamus çevresindeki Ermeniler, çınar ormanındaki pınarın başında her yıl Paskalya’nın 2. günü (ölüleri anma günü) Stepane’nin vahim ölümünü anmışlardır. Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 3. Cilt, Yerevan, 1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *