Pirtukân Kalesi

Pirtukân Kalesi, Sason’un  güneyinde bulunan Tekevler Köyü’ne yakın  Helkız Dağı’nın yamaçlarında bulunmaktadır. Günümüzde oldukça harap bir durumdadır. Eskiden kale olduğunu gösteren yıkıntılar ve duvarlar mevcuttur.

4.yüzyılın başından itibaren Erzen bölgesinin paylaşımı konusunda Persler ile Bizanslılar arasında başlayan savaşlar, yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Bu dönemde Bizanslılar, savunma amaçlı olarak karşı taarruzların bertaraf edilmesi için Sason, Kozluk ve Bitlis üçgeninde çok sayıda savunma amaçlı kaleler kurmuştur. Sason ilçesinin 4 km güneyinde bulunan Pirtukân kalesi de bunlardan bir tanesidir. Bizans döneminde Pirtukân kalesinin  diğer kaleler (Bozıka Kalesi, Beksi Kalesi, Rabat Kalesi, Kandil Kalesi ve Hazzo Kalesi) gibi doğudan batıya ulaşımı sağlayan ipek yolunun bu bölgedeki kontrolünü sağlayan bir görev üstlendiği göstermektedir.

 Ulaşımı kolay olduğu için çatışmalarda birçok kez el değiştirdiği anlaşılmaktadır. Kale duvarlarındaki yer yer çökme ve açılan büyük gedikler, kalenin savaşlarda odak noktası olduğunu göstermektedir. Yakın zamanlarda köylülerin tarih öncesi döneme ait olabileceği belirtilen el baltalarına da rastladığı söylenmektedir.

http://sasun.org/index.php/sason/sason-kaleleri/359-pirtukan-kalesi.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *