Lambron

Lambron (Asur-Babil ve Hititlerin İlubra’sı): Dağlık Kilikya’da bulunan kale ve şehir. Tarson’un (Tarsus)38 km. kuzeybatısında, Tavros (Toros) Sıradağları’nın Guglak ve Aydos vadilerine çıkan yaylaların merkezinde bulunmaktadır. Lambron’un aşılmaz kalesi bir kaya kütlesi üzerinde inşa edilmiştir. Birbirlerini takip eden 5 girişin yıkıntıları günümüze kadar gelmiştir. Kaya kütlesinin kuzeyinde inşa edilmiş olan iç kale asıl kaleden hendekle ayrılmış olup açılır-kapanır bir köprüyle ulaşılmaktaydı. XI.-XIV. yüzyılda Ermeni beylerinin kale-şehri olan Lambron’da, Skevra manastırının kalıntılarını görmek mümkündü.

Oşin Gandzaketsi XI. yüzyılda Lambron’u onarıp imar ederek Lambron Oşinyan beyliğini kurmuştur. 1071–1170 yıllarında Bizans’a bağlı olan Lambron’un Ermeni beyleri, bağımsızlıklarını elde ettikten sonra Kilikya Ermeni Devleti’ne bağlanmama siyaseti gütmüş ve Selçuklularla ittifak yapmışlar, II. Levon, Lambron prenslik sülalesi üyelerini Tarson’da tutuklayarak Lambron’u ele geçirmiştir. XIII. yüzyılda Lambron’un prenslik ve Kilikya kraliyet aileleri arasında akrabalık kurulmuştur.

Lambron, XIV. yüzyılda yoğun yerleşime sahip bir şehir olmuştur. Ermeni Kilikya’sının sanatsal gümüş işlemeciliği merkezlerinden biri olduğu varsayılmaktadır. XVIII. yüzyıl ortasına kadar Lambron kalesinin kapısı üzerinde Kilikya Ermeni krallığının çift kartallı, haçlı ve Ermenice yazılı arması korunmuştu. Kalenin üst kısmı yüksek bir kayanın düzlüklü zirvesinde, diğer kısmı ise iki yandan dikine ve yer-yer duvar gibi yontulmuş olan kayalarla sınırlandırılmış olan yan platoda bulunmaktadır.

Surlar dikdörtgen ve yarım daire şeklinde burçlarla tahkim edilmişti. Kaleye sadece batıdan yaklaşmak mümkündü. Beş kapsı mevcuttu. İç kısımda, kabul törenleri için sarayın salonu bulunmaktaydı. Kale içi, savunmayı güçlendirmek için surlarla bölümlere ayrılmıştı. Lambron’un çevresinde, düşman saldırılarına karşı ilk mukavemeti gösterecek olan küçük kalelerden bir sistem kurulmuştu.

Önlü ortaçağ Ermeni düşünürü Nerses Lambronatsi, Lambron’da doğmuştur.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 2. Cilt, Yerevan, 1995.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *