Honi

Honi, Hayni: Kilikya Ermenistan’ında, Cahan Sancağı’nda (günümüzde Yarpuz kasabasının yaklaşık3 km. kuzeydoğusunda) bulunan kale-şehir.

XI. yüzyılın ikinci yarısında Pilartos Varajnuni’nin Ermeni beyliği, daha sonra ise Kilikya Ermeni krallığı bünyesinde bulunmuştur. Ermeni katolikosluğu (Ermeni kilisesi dini önderliği) makamını kendi beyliğinde kurabilmek amacıyla Pilartos Varajnuni, Ermenistan katolikosu II. Grigor Vıkayaser’in (1066–1105) onayıyla, II. Petros Getadardz’ın yeğeni Sargis’i, Honi’de katolikos (1076–77) tayin eder ve onu Teodoros Alakhosik (1077–91) takip eder. Pilatos’un beyliğinin yıkılmasından sonra Honi katolikosluğu da ortadan kalkar.

Honi, Osmanlı egemenliği zamanında yıkılmıştır. Günümüzde Kürtlerle meskûn bir köy olup, çevrede eski şehrin ve kalenin harabeleri görülmektedir.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 3. Cilt, Yerevan, 1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *