Category: Hamşen /Hemşin/

HOPA-HEMŞİLLERİ VE BAŞ- HEMŞİLLER (Gezi notları)

Artavazd Tulumcuyan Doktora öğrenicisi, “Hemşin” Ermeni bilim-kültür merkezi başkanı    Antik Hemşin, Hemşin Ermenileri, Hemşinli Müslümanlar ve Türk Hemşiller – bu sözlerin anlamı daha düne kadar sadece tarihçi ve etnograflardan oluşan dar bir çevre tarafından bilinmekteydi. Günümüzde giderek daha çok…

“ANADOLU’DAKİ” ERMENİ ETNİK-DİNİ UNSURU (1991-2005)

Karen Khanlari  profesör    Günümüz Türkiyesi’nde etnik-dini gruplar çok karışık bir mozayik arz etmektedirler. Devletin iddialarına ve takdim edilen istatistik verilerine rağmen bugün Türkiye’de 50’den fazla etnik-dini grup yaşamaktadır1. Var olan etnik gruplara karşı Türkiye’de, eskiden beri yaygın olduğu üzere,…

DÜNDEN BUGÜNE ABHAZYA ERMENİLERİ

Aleksandr Skakov Rusya Stratejk Araştırmalar Enstitüsü, Moskova   Abhazya Ermeni cemaati, Abhazya’da hüküm süren Abhaz prensliğinin, Suhum askeri bölgesine (1864) dönüşmesinden sonra Abhaz halk ayaklanmasının son bulduğu 1866 sonralarında oluşmuştur. Türkiye’den göç etmek zorunda kalan Abhazya Ermenileri Türkiye’ye göç eden…

HEMŞİN BAYRAMLARI VE OYUNLARI

Jenia Khaçatryan Emma Petrosyan Ermenistan Cumhuriyeti Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü   Toplum hayatı, iş ve bayram günlerinden ibarettir. Aslında, her bayram yeni bir işin, yeni bir hayatın bir başlangıç sınırı olarak algılanmaktadır. Bayramlar, hayatın devamlılığının tabii itici gücü, yaşamın yeni…

HEMŞİN DANSLARI VE ÖZELLİKLERİ: 19. yy.ın ikinci yarısı ve 20.yy.

J.K. Khaçatryan Ermenistan Cumhuriyeti, Bilimler Milli Akademisi, Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü               Karadeniz’in kuzeydoğu kıyılarında bugün hâla kendi özgün lehçeleriyle konuşan, atalarından miras kalmış ananeleri, inançlarıyla yaşayan, isimlerini ve yaşadıkları yer isimlerini koruyan ve anavatanları, yaşam tarzı ve ananeleriyle…

HEMŞİN PARADOKSLARI

Peder Daniel Kukuyan Tarih doktoru, Krasnodar   Hemşinli Ermenilerin tarihi, hayat tarzı, folkloru ve diğer kültür formlarını araştırmak her zaman çok ilginç olmuştur. Farklı açılardan esrarengiz bu grubun din-kilise bilinci meselesini inceleyip günümüzde kilise ile olan ilişkilerini taslak olarak vermeye…