Category: İlçeler

Adana

Adana, Batne. Kilikya’nın Adana vilayetinde bulunan Osmanlı sancağı. Ermeni Aleksandret’i (İskenderiye) denizinin kıyı bölgesini ve Adana şehri çevresini kapsamaktadır. Ekonomisi tahıl, pamuk, zeytin, susam kültürü, ipekböcekçiliği ve hayvancılık üzerine kuruluydu. Tarım ürünleri ve hammadde ihraç edilip sanayi ürünleri ithal edilmekteydi.…

Ayntap

Ayntap, Ayntab, Ayntap, Antap, Antep, Tavros (Toros) Artioku, Gaziantep, Ğaziantep. Kilikya’da sancak ve kaza. Eskiden, merkezi Ayntap (günümüzde Gaziantep) şehri olarak Halep Vilayeti’ne bağlı olmuştur. 1919 yılında Halep Vilayeti bünyesinden çıkartılarak Ayntap, Kilis ve Hromkla kazalarıyla birlikte ayrı bir idari…

Çıker

Çıker. Ermeni Kilikya’sının kuzeydoğu köşesinde, Ermeni (Aleksandret, İskenderun) Körfezi’nin doğusundaki kıyı bölgesinde, aynı isimle anılan merkezi bulunan sancak. Kilikya beyi III. Ruben 1185 yılında Çıker ve birkaç kaleden Antiok (Antakya) düklüğü adına feragat ederek kendisini esaretten kurtarır. Lakin kardeşi Levon…

Dörtyol

Dörtyol, Dort, Tört, Törtyol, Ümraniye. Kilikya’nın Adana Sancağı’nda bulunan sancak ve kaza. Dörtyol Ermenileri Birinci Dünya Savaşı yıllarında tehcir edilmiştir. Tehcirin hâlen devam ettiği 1915 yılında Dörtyol’dan 7168 Ermeni sevk edilmişti.

İskenderun

İskenderun, Aleksandret, Aleksandretta, İskenderun, İskenterun. Kilikya’nın Adana Eyaletinde bulunan sancak ve kaza. Farklı idari bölünmeler sayesinde, İskenderun merkezli bir kaza olarak Adana Eyaleti’ne de dâhil olmuştur. Ovalık Kilikya’nın tarihi Ermeni Körfezi bölgesinde bulunmaktadır. Toprağı bereketlidir, yer-yer bataklıklar vardır. Halk tarım,…

Maraş

Maraş Sancağı, Germanik, Germanika, Kahramanmaraş, Maraş, Maraş ülkesi, Maraş Sancağı. Kilikya’nın Adana Vilayeti’nde bulunan sancak. Yeni (1880 yılı sonrasında) idari bölünme sonucunda Halep Vilayeti bünyesine dâhil edilmiştir. Merkezi, Maraş şehri olmuştur. Sınırları, güneyde Halep, doğuda Kharberd (Harput), kuzeyde Sivas’ın eyaletleri,…

Mersin

Mersin, Adana’yla karşılaştırıldığında, Mersin’in, bölgede önemli bir liman şehri olarak gelişmesi son dönemlere denk düşmektedir. 1913 yılında bu bölgede, üç yerleşim yerine yayılmış olan 6987 Ermeni yaşamaktaydı. Surb (Aziz) Grigor Ermeni kilisesi haricinde Ermenilere ait üç kilise ve üç okul…

Mısis

Mısis, Mamestia, Mamestia Sancağı, Misis, Mopsos, Mopsuestia, Mopsuestia Sancağı. Kilikya’nın Adana Vilayeti’ndeki, Adana Sancağı’nda bulunan kaza ve nahiye. Kuzeyde Anarzaba’nın, batıda Adana’nın sancaklarına, doğuda Mısis Dağları’na, güneyde Piramosi (Cahan, Cihan) Nehri’nin aşağı kısmı havzasında bulunan ovaya sınırdaştı. Merkezi Mısis Köyü…

Urfa

Urfa, Yedesia. Kilikya’nın Halep Vilayeti’nde bulunan sancak. XIX. yüzyıl sonunda 5 kazaya bölünmüştü. 1913 yılında sancak dahilinde 32600 Ermeni yaşamaktaydı (“Mışak”, sayı 166, 1913). Sancak merkezi, aynı isimle anılan şehri olmuştur. Eskiden Ermeni (Yukarı) Mezopotamya’ya dâhil olup Yedesia Sancağı olarak…

Zeytun

Zeytun, Zetin, Zeton, Zetun, Zeytin, Süleymaniye, Uln, Ulni, Ulniya, Ulniya Sancağı. Dağlık Kilikya’nın Halep (Adana) Vilayeti’ndeki Maraş Sancağı’nda bulunan sancak, kaza, vilayet, derebeylik. Cahan (Cihan, Piramos) Nehri’nin yukarı kısmında bulunmaktaydı. Bölge dağlık olup, farklı yönlere uzanıp Zeytun çevresinde tabii bir…