Ayntap

Ayntap, Ayntab, Ayntap, Antap, Antep, Tavros (Toros) Artioku, Gaziantep, Ğaziantep. Kilikya’da sancak ve kaza. Eskiden, merkezi Ayntap (günümüzde Gaziantep) şehri olarak Halep Vilayeti’ne bağlı olmuştur. 1919 yılında Halep Vilayeti bünyesinden çıkartılarak Ayntap, Kilis ve Hromkla kazalarıyla birlikte ayrı bir idari birim oluşturmuştur. Ayntap şehrinin bazı bölümleri eskiden Kilikya Ermeni Devleti bünyesinde bulunmuştur.

Sancağın batı ve kuzey sınırları Kürtdağı ve Amanos arasında güneyden kuzeye doğru uzanan dar bir vadiden oluşmaktadır. Bu vadi Gâvurköy’den Göksu’ya ve Fırat’ın birleştiği yere kadar uzanmaktadır. Doğu sınırı, Fırat’ın dar vadisinden meydana gelmiştir. XX. yüzyılın başlarında 8 nahiyesi vardı. Bunlar, 87000 nüfuslu 202, farklı kaynaklara göre ise 346 köyüyle Orul, Hezek, Cıkde, Kızılhisar, Kızak, Çarpın, Tılbaşar ve Reş nahiyeleridir. 1915’e kadar nüfusun büyük bir çoğunluğu Ermenilerden oluşmaktaydı. Bazı kaynaklara göre Ermeniler XVI.-XVII. yüzyıllarda da bu bölgede çoğunluğu teşkil etmekteydi. Halk tarım ve hayvancılıkla geçinmekteydi.

Ayntap Ermenileri 1915-21 yılları arasında topluca yok edildi. Soykırımdan kurtulanlar Suriye, Lübnan ve ABD’ye sığınmışlar, kurtulanların büyük bir kısmı daha sonra Sovyet Ermenistan’a göç etmiştir. Diasporadaki Aytaplılar farklı ülkelerde hemşerilik dernekleri kurmuştur.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *