Urfa

Urfa, Yedesia. Kilikya’nın Halep Vilayeti’nde bulunan sancak. XIX. yüzyıl sonunda 5 kazaya bölünmüştü. 1913 yılında sancak dahilinde 32600 Ermeni yaşamaktaydı (“Mışak”, sayı 166, 1913). Sancak merkezi, aynı isimle anılan şehri olmuştur. Eskiden Ermeni (Yukarı) Mezopotamya’ya dâhil olup Yedesia Sancağı olarak anılmakta, aynı adla anılan şehrin çevresini içine almaktaydı. Yeni zamanlarda Urha veya Urfa Sancağı olarak anılmaktaydı.

XI. yüzyılda Yedesia beyliğine dâhil olur. Tarihçiler Mateos Urhayetsi, Sımbat Gundstabıl ve diğerleri tarafından anılmaktadır. XX. yüzyıl başında 1326 köyde 150 bin kişi yaşamaktaydı.

Sancakta, Suruç, Surin vs. gibi onlarca Ermeni köyü vardı, bu köylerin birçoğunda kilise ve okul bulunmaktaydı.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *