Mısis

Mısis, Mamestia, Mamestia Sancağı, Misis, Mopsos, Mopsuestia, Mopsuestia Sancağı. Kilikya’nın Adana Vilayeti’ndeki, Adana Sancağı’nda bulunan kaza ve nahiye.

Kuzeyde Anarzaba’nın, batıda Adana’nın sancaklarına, doğuda Mısis Dağları’na, güneyde Piramosi (Cahan, Cihan) Nehri’nin aşağı kısmı havzasında bulunan ovaya sınırdaştı. Merkezi Mısis Köyü (eskiden şehir) olmuştur.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *