Çıker

Çıker. Ermeni Kilikya’sının kuzeydoğu köşesinde, Ermeni (Aleksandret, İskenderun) Körfezi’nin doğusundaki kıyı bölgesinde, aynı isimle anılan merkezi bulunan sancak.

Kilikya beyi III. Ruben 1185 yılında Çıker ve birkaç kaleden Antiok (Antakya) düklüğü adına feragat ederek kendisini esaretten kurtarır. Lakin kardeşi Levon (II. Levon) aynı yıl içinde bu kaleleri kurtarır (Çıker’in sahibi olan bey, II. Levon’un taç giyme törenine katılanlar arasında sayılmaktadır).

1214 yılında Çıker, II. Levon tarafından, vergi verme ve askeri hizmet karşılığında haçlı şövalyelere bağışlanır. II. Levon ve haçlı şövalyeleri arasında yapılan Latince antlaşmada Çıker Kalesi ve Maşkevor Manastırı haricinde belirtilen bölgedeki diğer 10 yerleşim yerinden sadece Payas Köyü bellidir.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *