Category: Batı Ermenistan’ın İlçeleri

Talvorik

Talvorik, Dalvorik, Karak: Bitlis Vilayeti’nin Sasun Sancağı’ndaki, Şatakh Nehri Vadisinde, merkezi Talvorik şehri olan Kaza. Talvorik, yeraltı zenginlikleri (bakır, demir, değerli madenler, kireçtaşı) açısından zengindir. Çok sayıda soğuk pınarları vardır. Talvorik bölgesinde bulunan tüm yerleşim yerleri sadece Ermenilerle meskûn olup,…

Timar

Timar: Batı Ermenistan’ın Van Eyaleti’nde, Marmet Nehri’nin (Karasu) aşağı kısmında bulunan bölge. Kuzey ve kuzeydoğuda Berkri, doğuda Arçak, güneyde Van-Tosp bölgeleriyle sınırdaştı. Van Gölü’nün Lim ve Kıtuts adaları, Timar’ın idari bölgesi dâhilindeydi. Bölge genelde ovalık olup, bazı kısımları dağlıktır. Batıda,…

Tokat

Tokat, Yevdokia, Togat, Tokad, İtoke: Tarihi Küçük Hayk’ın Sebastia (Sıvas, Sivas) Vilayeti’nde, vilayetin kuzey kesiminde (günümüzde Türkiye’de aynı adla anılan vilayet) bulunan sancak ve kaza. İris Nehri havzasını kaplamaktaydı. Kuzeyde Trabzon Vilayeti, doğuda Şapin Garahisar (Şebinkarahisar), güneyde Sebastia ve Ankara,…

Tortum

Tortum: Batı Ermenistan’ın Erzırum (Erzurum) Eyaleti’nin Tortum (Azord) Nehri havzasında bulunan ve merkezi Tortum kasabası olan kaza. Alanı açısından, yaklaşık olarak Tayk Eyaleti’nin Azortats Por bölgesine denk düşmektedir. Tortum adı XIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra kullanılmaya başlanmıştır. Ermeni kaynaklarında “Khapu…

Trapizon

Trapizon Sancağı, Trapizond Sancağı, Trapzun Sancağı, Trabzon Sancağı. Trapizon Vilayeti’nin kuzey bölümünde, Trapizon şehri çevresinde bulunan sancak. Kuzey sınırı Karadeniz, güneyi Gümüşkhane (Gümüşhane), güneydoğusu ise Erzrum (Erzurum) Vilayetiydi. 7 kazaya ve 13 nahiyeye bölünmüştü. Ermeniler genelde Trapizon şehrinde, Ordu Kazası’nda…

Vardo

Vardo, Vardov: Bitlis Eyaleti’nin kazası. Turuberan Eyaleti’ndeki Arşarunik Bölgesi’nin doğu kısmına denk düşmektedir. Bazkan veya Bürakın Nehri (aşağı kısımda Çarbuhar), Vardo bölgesinden akmaktadır. Bölge kuru ve sağlıklı iklime sahip olup soğuk dağ pınarları ve maden suları (“Lalezar”ın kaplıcaları meşhurdur) açısından…

Yerzınka

Yerzınka Sancağı, Arzınkyan, Yerzınka, Yerzinçyan, Yerzincan, Yerzıncan, Yerizahan, Erzinkyan, Erzinçan, Erzinçyan, Erzincan, Erzıngan: Batı Ermenistan’ın Erzrum (Erzurum) Vilayeti’nde bulunan sancak. Yerzınka, Refahiye, Kuruçay, Kamakh (Kemah), Baberd (Bayburt) ve Sıper (İspir) kazalarını içine almaktadır. Merkezi, Yerzınka şehri olmuştur. 1877–78 yıllarında, sancağın…