Category: Bayramlar-Yortular

Ermeni halkı bugün (dün) Vardan Mamikonyan (Surb Vardanants) gününü kutluyor

Vardanank (Surb Vardanants) Ermeniler için Merhamet ve Kahramanları Anma ulusal bayramıdır. Gün, Vardan Mamikonyan önderliğindeki Ermeni ordusunun Avarayr Ovası’nda Pers ordusuyla savaştığı vesilesiyle anılmakta.   5. yüzyılın ortalarında, Pers İmparatorluğu dünyanın ilk Hıristiyan ülkesi olan Ermenistan’ı din dönüşümünü zorlamaya istedi.…

Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu?

Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar 24 Aralık’ı 25’ine bağlayan gecede Noel bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Yılbaşı ve Noel bayramı arasındaki fark her sene Türkiye’de bazı tartışmalara neden oluyor. Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça…

Haçın Bulunuş Yortusu

Bu yortu tarihte haçla ilgili meydana gelen ilk olayın anılmasıdır. İmparator Konstantianos ve annesi Helen hristiyan inancını kabul ettikten sonra hristiyanlığın gelişimi için yoğun bir şekilde çalışmaya başlarlar. İmparatoriçe Helen Kudüs’e bir inanç ziyaretine gider. Aklında kutsal yerleri ziyaret etmekten…

Üzüm Bayramı Kutlu Olsun

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş önemli yortusundan biri olan Surp Asdvadzadzni, bugün kutlanıyor. Mutlu bayramlar… Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük bayramından biri olan ve “Üzüm Bayramı” olarak da bilinen ‘Verapokhum Surp Asdvadzadzni’ yani “Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Yortusu”, bugün kutlanıyor. Neden…

Surp Asdvadzadzin Yortusu

Bu yıl 18 Ağustos’ta kutlamaya hazırlandığımız Surp Asdvadzadzin (Theotokos – Tanrı doğuran) Yortusu vesilesi ile Mesrop Badriark’ın 14 Ağustos 2005 tarihinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde yapılan Kutsal Ayin’de verdiği vaazından alıntıyı, Lraper arşivinden yayınlıyoruz. Surp Badarak sunulduktan sonra vaaz eden…

Vartavar Yortusu

Hıristiyanların Nuh Tufanı’yla ilgili, yaklaşık beş bin senedir kutladığı bir bayram olan Vartavar bugün kutlanıyor. Ermenice’de gül anlamına gelen “Vart” ile parıltı anlamına gelen “Var” sözcüklerinden oluşan Vartavar, Ermenilerin yaklaşık beş bin senedir kutladıkları bir bayram ya da bir diğer…

Sırpots Targkmançats (Aziz Çevirmenler Yortusu)

HYETERT- SRPOTS TARKMANÇATS (AZİZ ÇEVIRMENLER YORTUSU) 11 Temmuz 2019 günü kutlanacak. Patrik II. Mesrop Hazretlerinin Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ndeki vaazından bir bölüm: “Bugün  Aziz Çevirmenlerimiz Surp Sahak Bartev ile Surp Mesrob Maşdots’un anısını kutluyoruz. Burada olduğunuza göre, bunu hepiniz de biliyorsunuz.…

Surp Krikor Lusavoriç’in reliklerinin bulunuşu

Surp Krikor Lusavoriç’in Reliklerinin Bulunuş Yortusu Ermeni Kilisesinin en büyük azizlerinden Surp Krikor Lusavoriç’in anısına ithaf edilen üç büyük yortudan biridir. Geleneğe göre ermenilerin hristiyanlığı kabulünden sonra Surp Krikor Lusavoriç yaşamının son yıllarında Sebuh Dağı’ndaki Mane Mağarası’nda inzivaya çekilir ve…

En Kutsal Hafta: Avak Şapat (Kutsal Hafta)

HYETERT- Hristiyanlar için en önemli bayram ölümden yaşama geçişi simgeleyen Surp Zadik’tir (Kutsal Paskalya). Surp Zadik’e hazırlık ve Surp Zadik’i kutlama, 365 günlük kilise takviminde 100 günlük bir dönemi kapsar. Surp Zadik’e hazırlık dönemine MEDZ BAHK (Büyük Oruç) denir. Medz…

Hıdırellez-Dyarntaraç ve Ermeni Halk Gelenekleri

Dr. med. Sarkis Adam (İSA`nın Doğum’unun 40.cı Gününde TANRI Huzuruna Çıkışı) Ermenilerin  Hristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul ettiklerinden sonra, Hristiyanlık öncesi Pagan döneminde  benimsenen halk gelenekleri, bayramlar ve yortular Hristiyanlık kalıpları  içinde şekillendi, özümsendi ve uygulamaya  kondu. Örnegin, Hristiyanlık öncesi…

2019 Şubat-Haziran Ermeni Bayram ve Yortuları Takvimi

Dr. med. Sarkis Adam 14 Şubat Perşembe-DİYARINTARAÇ: Bu yortuda, İsa Mesih’in doğumunun kırkıncı günü ve Mabette sunulması anılır.Hristiyanlık öncesi ateş tanrısı Mihr veya Dir tanrısına sunulan  ateşe  tapma kültürü ve törenleri, Hristiyanlik döneminde  halkın ”Ateş Gecesi”, ”Hıdrellez” , ”Derindez”, veya ”Drindez” diye…

‘Yerle yeksan olmuş bir şehri sokak sokak anlatmaya çalıştım’

Lusyen Kopar  Bayram sabahı erkenden yeni kıyafetlerimizle Diyarbakır’ın daracık sokaklarında ilerlerken, başka Ermenilerin de bizim gibi kilise yollarında olması çok güzeldi. Surp Giragos Kilisesi’nde o gün ‘khağortutyun’da (kominyon) kuyruk olurdu. Geçen hafta Silva Özyerli’yle, Diyarbakırlı Ermenilerin yılbaşı ve Surp Dzınunt…

Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu?

Yılbaşı ve Noel bayramı arasındaki fark her sene Türkiye’de bazı tartışmalara neden oluyor. Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça karıştırılıyor. Peki yılbaşı ve Noel’in farkı nedir? Dünyanın dört bir yanında kutlanan bu…

Samandağ Vakıflı’da ‘Meryem Ana Bayramı’ Kutlamaları!

Türkiye’nin tek Ermeni Köyü olan Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Köyünde, “Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı” Pazar günü düzenlenen görkemli bir ayinle kutlandı. Ayinde ilahiler okundu ve dualar edildi. Ayin sonunda bağ bozumunu yapan köylüler, üzümlerini kilise bahçesine getirdi ve tüm yılın bereketi için…