Müjde Yortusu

Bugün 7 Nisan. Her yıl bu tarihte Meryem Ana’ya İsa Mesih’in annesi olacağının müjdelenmesi yortusunu kutluyoruz.

2022 yılının 6 Ocak günü kutlayacağımız İsa Mesih’in Doğuş ve Beliriş Yortusu’nun ilk adımıdır bugün. Kutlu olsun.

Meryem Ana’nın alçakgönüllülükle Tanrı iradesi önünde boyun eğmesini Kutsal İncil’in ilgili bölümünden okuyoruz.

MESİH’İN DOĞUMU ÖNCEDEN BİLDİRİLİYOR (Luka; 1:26-38)

Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı olan bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. Onun yanına giren melek, «Ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız, selam! Rab seninledir» dedi.

Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, «Korkma Meryem» dedi, «sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine `en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.»

Meryem meleğe, «Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki» dedi.

Melek ona şöyle cevap verdi: «Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kalmıştır. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.»

«Ben Rab’bin kuluyum» dedi Meryem, «bana dediğin gibi olsun.» Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.

https://www.facebook.com/krikor.damadyan/posts/2927371737498008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *