Kutsal Çarşamba

Kıdemli Peder Krikor Damadyan

Kutsal Hafta’nın bu gününde de Kutsal Kitap okumalarıyla Krisdos’un adımlarını izliyoruz.

Kutsal Pazartesi ve Kutsal Salı günlerinde olduğu gibi Kutsal Çarşamba gününde de Arevakal töreni yapılmaz ve Surp Badarak sunulmaz. İstisnai bir uygulama olarak her yıl Nisan 7 sabit tarihinde kutlanan Müjde Yortusu (Avedum) Kutsal Çarşamba gününe rastlarsa Surp Badarak sunulur.

Kutsal Çarşamba gününde ikindi dualarında atamız İbrahim ve Sodom ve Gomor şehirlerinin Tanrı’nın gazabına uğrayarak yerle bir olması ile ilgili Eski Ahit’in Yaratılış Kitabından 18:1-19:30 bölümü, müteakiben Süleyman’ın Özdeyişleri (1:10-19) ve Zekeriya Peygamber’in (11:1-14) bölümleri okunur.

Bugün sabah ve ikindi dualarında okunan Kutsal İncil bölümleri içerik açısından birbirlerine çok yakınlık arz ederler.

Kutsal Çarşamba günü okunan Kutsal İncil bölümlerinde üç önemli olayın varlığı vurgulanır.

A. Mesih’i öldürme tasarısı

(Markos, 14.1-2, Matta, 26.1-5)

Başkahinler ve halkın ileri gelenleri Başkahin Kayafa’nın evinde toplanırlar ve Mesih’i hileyle tutuklayarak öldürülşmesine karar verilir.

B. Beytanya’da Mesih’in yağla meshedilmesi

(Markos, 14.3-9, Matta, 6-13)

Kutsal Çarşamba günü Mesih ile elindeki şişede çok pahalı bir yağ taşıyan kadının Beytanya’da cüzamlı Simun’un evinde karşılaşmaları anılır. Kadın elindeki şişedeki yağı Mesih’in başına döker. Öğrenciler buna çok kızarlar. Onlara göre bu değerli yağ satılabilir ve kazanılan para fakirlere dağıtılabilirdi. Mesih onların kızgınlığı karşısında şöyle dedi: “kadın bu güzel kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı”. Son söz olarak “Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak” dedi.

C. Yahuda’nın ihanetinin bedeli

(Markos, 14.10-11, Matta, 26.14-16)

Mesih’in öğrencisi olmakla şereflenmiş onikilerden Yahuda İskariot, başkahinler ve halkın ileri gelenleriyle birlikte pazarlığa girişir. Pazarlık konusu Mesih’in ele verilmesi bedeli hakkındadır. Yapılan pazarlık sonunda Mesih’i ele vermesine karşılık  Yahuda’ya otuz gümüş verilmesi karara bağlanır.

https://www.facebook.com/krikor.damadyan/posts/2922025824699266 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *