Category: Hemşin Tarihinden

Hemşin ve Hemşinliler. Kimlik ve Kültür

Meline Anumyan (tarih bilimleri doktoru)               Tehmine Martoyan (tarih bilimleri doktoru)           Önsöz yerine “… Batum, Artvin ve Karin (Erzurum-çev. notu) ahalisi, Lazistan dağları ve Karadeniz kıyılarının biraz uzağından oluşan,…

Hemşin’le İlgili İki Tarihi Belge

Araştırmacı Erol Ketenci’nin İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulduğu iki belge, Hemşin ve Hemşinli Ermenilerle ilgili çok önemli bilgiler içeriyor. Belgelerden ilki, 1 Haziran 1913 tarihinde kaleme alınmış. Dönemin Osmanlı Genelkurmay’ı tarafından, İçişleri Bakanlığı’na gönderilen belgede, Hemşin bölgesinde yer alan ve…

Din ve Hemşinli Kimliği

Mahir Özkan (Temmuz 2014′ te İletişim Yayınları tarafından yayınlanan, Uğur Biryol’un editörlüğünü yaptığı Karadeniz’in Kaybolan Kimliği isimli kitapta yer alan makalem). Ortak bir geçmişten gelmiş olsalar bile Müslüman ve Hıristiyan Hemşinli topluluklarının Hemşinli kimliği ile ilişkileri birbirinden farklı biçimler almış…

Hemşinli Kimliği: Dil, Din, Kültür / Mahir Özkan

 Hemşinli Kimliği   Hemşin kimliğini anlamaya çalışmak tarihsel, coğrafi ve kültürel nedenlerle ancak Ermeni ve Türk kimliklerini de anlamaya çalışmakla mümkün olabilir. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni Hemşinlilerin yaşadıkları ya da yaşamak zorunda kaldıkları dinsel, dilsel ve kültürel ayrışma düzeyidir.…