Category: Kitaplar-Eleştiriler

‘Virane Kiğı’

1915 yılı başlarında Bingöl’ün Kiğı kasabasında 3900 Ermeni ve 1000 kadar Türk/ Ermeni yaşıyordu. Köylerinde ise 37 bin Ermeni vardı. Ragıp Zarakolu Osep Tokat’ın ‘Virane Kiğı’sı yeniden elime düştü şu sıralar. Anılar canlandı. Kiğı, Bingöl vilayetinin bir ilçesi. Zor zamanlarda…

Vicdan ve belleğin sesi olmak

Doğan Özgüden’in ‘Sürgün Yazıları’nın beşinci cildi de çıktı. Basın Konseyi eski başkanı Oktay Ekşi’nin de itiraf ettiği üzere, o mükemmel, çekirdekten yetişmiş bir gerçek gazetecidir. Ragıp Zarakolu Sadece muhalif basının değil, tüm basının duayeni Doğan Özgüden’in “Sürgün Yazıları”nın beşinci cildi…

TKP ve Kürt Sorunu

Mesut Yeğen   Erden Akbulut ve Erol Ülker’in Yordam Kitap tarafından yayımlanan ‘TKP, Komintern ve Kürt İsyanları’ çalışması Türkiye sosyalist hareketinin bu ilk kuşak temsilcilerinin Kürt meselesine bakışlarına dair daha tafsilatlı bir okuma imkanı veriyor ama bundan da önemlisi daha…

Bir Dersim Ansiklopedisi ve Ermeni Kültür Envanteri Olarak: Dersim ve Ermeniler

Sait Çetinoğlu Tarihi Ermenistan’ın Batıdaki uç bölgesi, kadim yerleşim yeri Dersim’in Ermenilik ve Alevilik ekseninde irdelendiği Diran Lokmagözyan’ın Dersim Ve Ermeniler[i] incelemesi yöntemi ve kullandığı kaynaklar yönünden alanında ilk eser olması bakımından  önemli bir çalışmadır. Diran Lokmagözyan çalışmasıyla, tarihi, coğrafi,…

Konuşma sırası dönmelerde

Suzan Nana Tarablus’tan yine tarihsel belge niteliğinde bir kitap: Baba Bize Neden Dönme Diyorlar? Geçmişin suya yazıldığı memleketimizde, “Selanikli, Sabetaycı, Dönme” gibi farklı isimlerle anılan bir topluluğa resmî anlatının ötesinde, tanıklıklarla kulak veriyor Tarablus. ÇİLER İLHAN “Bambaşka dünyalarda bambaşka insanların…

Rigas’tan Paramaz’a Osmanlı’da eşitlikçi düşünce

Daha önce “Ermeni Devrimci Paramaz” adlı kitabında bize milliyetçi ayrılıkçılar olarak tanıtılan Hınçak Partisi ve en önemli militanlarından Matdeos Sarkisyan (Paramaz) özelinde, Osmanlı’da varlık gösteren ilk sosyalist oluşumu anlatan Kadir Akın; bu kez daha geniş bir anlatımla diğer Ermeni siyasal…

Baron Pakrat ve “Fesi Düşürmemek”

İşhan Erdinç   Gazeteci Elif Atalay’ın Agos’un Ermenice sayfaları editörü Pakrat Estukyan ile yaptığı nehir söyleşi kitabı ‘Fesi Düşürmeden’, İletişim Yayınları’ndan çıktı. Kitap, Estukyan’ın ailesinin Anadolu’da başlayan zorlu yaşam mücadelesinde ayakta kalıp İstanbul’a gelişini; kendisinin Rumelihisarı’nda başlayan çocukluk dönemini, sol…

Yerevan’da “Halep Kurtuluş Evi: Ermeni Soykırımından Kurtulanların 1464 Tanıklığı” kitabının tanıtımı yapıldı

2 Haziran’da Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde “Halep Kurtuluş Evi: Ermeni Soykırımı’ndan Sonra Hayatta Kalanların 1464 Tanıklığı” kitabının tanıtımı yapıldı. Bu kitap Ermeni Soykırımından kurtulanların torunları için ataları hakkında önemli bir bilgi kaynağı olabilir. Kitabın yazarı Armenpress’e verdiği demeçte, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün…

Ermeni Soykırımı’na Arap Coğrafyasından Bakmak

Dilek Işık  Ermeni Soykırımı’nın, bir akademik çalışma sahası olarak izdüşümü, soykırım terimini irdeleme boyutunu çoktan aştı ve soykırımın iç ve dış dayanaklarını temellendirme noktasına geldi. Yaşanan felaketin failleri, kurbanları, süresi, işleyişi, sebep ve sonuçları üzerine yapılan araştırmalar; günbegün irdeleme alanlarını…