Յոդուածներ

Այնտեղ՝ հեռվում, մի հայկական գյուղ կա

Յավուզ Դոնաթ Թուրքիայի միակ հայկական գյուղը… Վաքըֆլըն… 35 տուն… 120 բնակչություն… Երկրաշարժը հարվածել է նաև Վաքըֆլըին:  Եկեղեցին… Այն ավերակ վիճակում է։ Տներ… Ավերված էլ կան, վնասված էլ։ Գյուղացիներ… Վրաններում են մնում։ Համայնքապետ Պերճ Քարթունն էլ ասում է. «Ցավերը կիսվելով՝ նվազում են… Ամբողջ Թուրքիան մեր ցավը կիսեց: Ամեն տեղից օգնություն էր թափվում… Այդ չափով չէինք սպասում……

Հայ եկեղեցւոյ սարկաւագուհիները

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՍԱՐԿԱՒԱԳՈՒՀԻՆԵՐԸ [1] ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ Ընդամէնը երկու շաբաթ առաջ, աշխարհի շատ մը երկիրներու մէջ կրկին անգամ նշուե­ցաւ Մարտ 8-ը իբրեւ կանանց միջազգային օր։ Արդէն աւելի քան 100 տարուան աւան­դոյթ մը ունի այս տօնը, որ գերազան­ցապէս կը հետապնդէ կանանց համար հաւա­սա­րար­ժէք իրաւունքներ, աշխա­տանքային բարելաւուած պայմաններ, արդար աշխա­տա­վարձ, քուէարկելու իրաւունք, հասարակա­կան կեանքին մէջ խտրականութեան են­թարկուելու նահապետական բար­քերէ…

Պահ­պա­նել յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մա­կան հա­րուստ շտե­մա­րա­նը․ «Ազատ օր»

Խմբագրական ­Շա­բաթ, 25 ­Մար­տին, յու­նա­հայ գա­ղու­թի պատ­մու­թեան մէջ ար­ձա­նագրուե­ցաւ կա­րե­ւոր ան­կիւ­նա­դարձ մը։ 100 տա­րի ա­ռաջ, 25 ­Մարտ 1923-ին լոյս տե­սած «­Նոր Օր» օ­րա­թեր­թի ա­ռա­ջին թի­ւին հրա­տա­րա­կու­թեան պատ­մա­կան օրն էր, որ յատ­կան­շեց յու­նա­հայ մա­մու­լի նոր դա­րաշրջա­նի մը բա­ցու­մը, մա­նա­ւանդ երբ հսկա­յա­կան զան­գո­ւած­նե­րը ­Փոքր Ա­սիա­յէն հա­զիւ ա­պաս­տան գտած էին ­Յու­նաս­տա­նի հիւ­րըն­կալ ա­փե­րը։ ­Թեր­թը հրա­մա­յա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն մըն էր՝…

Քրդական դիմադրությունը ըստ ՀՅԴ օրգան «Յառաջ» թերթի

Սաիթ Չեթինօղլու Հանրապետության պատմության՝ 20-ականների առաջին կեսից սկսվող մինչև 30-ականների վերջ ընկած երկար շրջանը ինչ-որ իմաստով քրդերի հետ թուրքական պետության թեժ ու արյունալի պատերազմի պատմությունն է։ Պատերազմի ու դիմադրության այս երկար ժամանակաշրջանում քրդերը ներսից ու դրսից բարեկամներ ու աջակցություն չեն ունեցել: Երկրի ներսում գտնվողները դիմադրությունը որակեցին որպես հանրապետության դեմ «ռեակցիոն շարժում»։ Դրսում գտնվողներն էլ նոր…

«Հատուկ գործ»-ի մեկնարկը. «Հատուկ Ֆոնդ», հանցագործների եւ լրտեսների ցուցակներ

Գոհար Նալբանդյան Թուրքիայի Ռազմական արտակարգ ատյանի դատարանը երիտթուրք հանցագործներին քրեական օրենսգրքով հեռակա կարգով դատապարտել էր մահապատժի, սակայն միայն երեք հոգի բարձրացվեց կախաղան, իսկ գլխավոր կազմակերպիչները վաղուց փախել էին այլ երկրներ: Դատարանի որոշումը փաստացի այդպես էլ մնաց անկատար: 1920-ականների սկզբին Քեմալը, որին աջակցում էին թուրքական բանակն ու հասարակության լայն խմբերը, իշխանությունն իր ձեռքն էր վերցնում: Այդ…

Մեր եկեղեցին եւ Ազգային սահմանադրութիւնը (վաւերացման 160-ամեակի առիթով)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Մեր եկեղեցին 1863 թուականի մարտ 30-ին օսմանեան արքունիքէն պաշտօնապէս կը վաւերացուէր հայ համայնքի Ազգային սահմանադրութիւնը, որով եւ գործնականօրէն եւ օրէնքի տառովն ալ կ՛ամրագրուէին Հայ եկեղեցւոյ ժողովրդավար հանգամանքն ու նկարագիրը: Հին ժամանակներէն, իր ակունքներուն մէջն իսկ մեր եկեղեցին կղերապետական հաստատութիւն չէ եղած: Ժառանգութեան իրաւունքով հօրմէ որդի յաջորդած քանի մը կաթողիկոսներու համեմատաբար կարճ շրջանէ մը…

Մեր ե­կե­ղե­ցին եւ Ազ­գա­յին ­սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը (­վա­ւե­րաց­ման 160-ա­մեա­կին ա­ռի­թով)

Միհրան Քիւրտօղլեան Ա. ՄԱՍ ­Ծա­նօթ. Իբ­րեւ Ա. բա­ժին՝ բա­ցատ­րա­կան այս նոր յա­ւե­լո­ւա­ծով վերս­տին հրա­տա­րա­կու­թեան հա­մար մա­մու­լին կը յանձ­նեմ յօ­դո­ւածս, որ լոյս տե­սած էր տա­սը տա­րի ա­ռաջ՝ 150-ա­մեա­կին ա­ռի­թով: Այն ա­տեն ար­ձա­գանգ չու­նե­ցաւ: ­Կը կար­ծեմ, թէ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ է, որ հայ հան­րու­թիւ­նը, պա­տաս­խա­նա­տու դիր­քի վրայ թէ պարզ ազ­գա­յին, ի­րա­զե­կո­ւի Ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թեան գո­յու­թեան եւ ա­նոր ո­գիին, լու­սա­բա­նուի, որ Ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րու­թեան…

Ակնարկ. Խաղաթուղթերու հիմնական վերադասաւորումներ Միջին Արեւելքի մէջ

Միջինարեւելեան տարածաշրջանին մէջ շրջադարձային իրադրութիւններ տնտեսաքաղաքական գործընթացներուն նոր հունաւորումներ կ՛ապահովեն: Անշուշտ, առաջին զգայացունց իրադարձութիւնը Չինաստանի միջնորդութեամբ Փեքինի մէջ կայացած Ռիատ-Թեհրան համաձայնութիւնն էր` դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման վերաբերեալ: Անհետեւանք պիտի չմնար անշուշտ այս համաձայնութիւնը: Հետագայ գործողութիւնները փաստօրէն կը ստանան արագակշռոյթ ընթացք: Շաբաթ մը անց արդէն, սէուտցի թագաւորը հրաւէր կ՛ուղարկէ Իրանի նախագահին` զինք Ռիատ հրաւիրելով: Ողջունելով երկու եղբայրական…

Թուրք ազգայնամոլներին մի քիչ խելք մաղթենք, որպեսզի «դաշնակ ահաբեկիչներն այլևս քուրդ չկոտորեն»

Տիգրան Չանդոյան Քաղաքագետ, քրդագետ Թուրքերը, երբ հայտնվել են դժվարին դրության մեջ՝ քաղաքական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միշտ էլ դիմել են մի ստոր միջոցի, որը կատարելության է հասցվել իրենց կողմից՝ պառակտում։ Սա հատկապես դրսևորվել է Օսմանյան Կայսրության ազգերի և ժողովուրդների նկատմամբ նրանց վարած քաղաքականության պարագայում, իսկ դրա ամենավառ օրինակը, թերևս հայ-քրդական հարաբերություններն էին․ քրդերը իրականացրեցին Հայոց ցեղասպանության գործի…

Ամետսփոր, Հրէից վարժարան, Հայաստան Թուրքիա մրցումը

ԱՐԻՍ ՆԱԼՃԸ Ցեղապաշ­տութիւ­նը հա­մատա­րած է։ Շատ շուտ հան­գե­ցաւ Ամետսփո­րի մրցու­մով բռնկած բո­ցը, ար­ժա­նի կեր­պով առանց քննար­կե­լու։ Մար­զի­կի տե­սանե­լիու­թիւնը կա­րեւոր ազ­դակ մըն է հա­սարա­կական կեան­քի մէջ։ Չեմ գի­տեր թէ ու­րիշ եր­կիրնե­րէ ներս սփոր­տա­յին հան­դի­պու­մի մը ըն­թացքին յաղ­թա­նակի կամ պար­տութեան հո­գեբա­նու­թիւնը այսքան կա­րեւոր հե­տեւանքներ կ՚ու­նեանա՞յ։ Թուրքիոյ մէջ կ՚ու­նե­նայ։ Կրնայ չա­փազան­ցութիւն թո­ւիլ եթէ Թո­փալ Օս­մա­նի կամ Եէշի­լի նման…