Մեր իրաւունքը

«Ճամփան անցավ» Մալաթիայի հայկական թաղամասով

Արիս Նալչի Ճնշումների միջավայրում կամ պատերազմում, պայքարի մեջ գտնվող այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են մշակութային արժեքները, շրջակա միջավայրը և առողջապահությունը, միշտ մնում են հետին պլանում: Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ինչպես Հայաստանում և Ադրբեջանում կորոնավիրուսի բարձր կորուստներն անտեսվեցին և երկրորդ պլան մղվեցին, Սիրիայի և Իրաքի պատերազմների ժամանակ էլ քրիստոնեական մշակութային արժեքների ոչնչացումը, բացառությամբ մի քանի նորությունների և սոցցանցերում…

«Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագիրը» և հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված հանցագործության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրները

Արմեն Մարուքյան Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հայ ժողովուրդն ավելի քան մեկ դար պայքարում է 19-րդ դարավերջին – 20-րդ դարասկզբին իր նկատմամբ իրագործված ցեղասպանության ճա-նաչման ու դատապարտման համար: Այդ ժամանակամիջոցում ծավալ-ված պայքարի արդյունքում շուրջ երեք տասնյակ երկրների խորհրդա-րաններ և մի շարք միջազգային կազմակերպություններ ընդունել են Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող ու դատապարտող բանաձևեր, որոնցով իրավաքաղաքական հստակ գնահատական է…

Շինութիւն՝ երբեմնի գերեզմանատան վրայ

Ատըեամա­նի Գաղ­թա գա­ւառի եր­բեմնի հա­յոց գե­րեզ­մա­նատան վրայ շի­նու­թեան ծրա­գիր մը կը գոր­ծադրո­ւի։ 8.432 ար­տա­վար տա­րած­քի սե­փակա­նու­թիւնը կը պատ­կա­նի Պե­տական Գան­ձին եւ կարգ մը ան­հատնե­րու։ Այս մա­սին «Ակօս»ին բա­ցատ­րութիւններ փո­խան­ցող Ատըեամա­նի Հայ­րե­նակ­ցա­կան Միու­թեան ատե­նապետ Սա­տըք Պա­քըր­ճըօղ­լու պատ­կան իշ­խա­նու­թիւննե­րուն դի­մում կա­տարե­լով բա­ցատ­րութիւններ պա­հան­ջած է տա­րած­քին վրայ յայտնա­բերուած ոս­կորնե­րուն պատ­շաճ կեր­պով ու­րիշ վայր մը փո­խադ­րո­ւելու մա­սին։ https://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/28103/shinutiwn-yerpyemni-kyeryezmanadan-vrah

Թուրքիայի ՍԴ–ն Մուսա լեռան հայկական գյուղերի ունեցվածքը տերերին վերադարձնելու որոշում է կայացրել

Թուրքիայի Սահմանադրական դատարանը հակօրինական է ճանաչել Սամանդաղի շրջանում հայկական եկեղեցուն պատկանող կալվածքները պետությանը փոխանցելու որոշումները։ Ստամբուլի հայկական «Ակօս»–ի հետ զրույցում Թուրքիայի միակ հայկական գյուղ Վագըֆի  եկեղեցու հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ջեմ Չափարը նշել է, թե իրենք մեծ ուրախությամբ են ընդունել Սահմանադրական դատարանի որոշումը, քանի որ այն ոչ միայն եկեղեցուն պատկանող կալվածքների վերադարձի մասին է, այլ նաեւ…

Օրինական զանցառութիւնը սրբագրելու նոր առիթ

Անօրի­նու­­թեան եր­­կա­­­րատեւ պատ­­մութիւն մըն է Պո­­մոն­­թիի Մխի­­թարեան Վար­­ժա­­­րանի շէն­­քի սե­­փակա­­նու­­թեան նիւ­­թը։ Գնո­­ւած շէն­­քը տա­­րիներ ետք գրա­­ւուած էր պե­­տու­­թեան կող­­մէ եւ վե­­րադար­­ձո­­­ւած իր նա­­խորդ տի­­րոջ ժա­­ռան­­գորդնե­­րուն։ Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Ատեանը դպրո­­ցի վար­­չութեան 2019 թո­­ւակիր դի­­մու­­մը վեր­­ջա­­­պէս որո­­շու­­մի մը բե­­րաւ եւ յայտնեց թէ պե­­տու­­թեան գրա­­ւու­­մով ոտ­­նա­­­կոխո­­ւած է սահ­­մա­­­նադ­­րութեան սե­­փակա­­նու­­թեան մա­­սին 35-րդ յօ­­դուա­­ծը։ Դա­­տարա­­նը իր այս որո­­շու­­մին մէկ օրի­­նակն ալ…

Կոստանդնուպոլսում, Կեսարիայում և Տիգրանակերտում 8 հայկական հիմնադրամներ նոր վարչություններ են ընտրել

Թուրքիայում շարունակվում են փոքրամասնությունների վաքըֆների (հիմնադրամների) վարչության անդամների ընտրությունները։ Դեկտեմբերի 25-ին նախատեսված Ստամբուլի Բեյօղլու (Բերա) շրջանի Երեք խորան հայկական եկեղեցու հիմնադրամի ընտրությունները հետաձգվել են, սակայն պոլսահայ համայնքն այնուամենայնիվ տոնական օրերին ևս մասնակցել է ընտրությունների։ Այդ մասին, Akunq.net-ի փոխանցմամբ, հայտնում է Ստամբուլում տպագրվող «Ակօս» հայկական երկլեզու շաբաթաթերթը։ Ըստ աղբյուրի՝ արդեն կատարվել են Ստամբուլի Կարագյոզյան որբանոցի, Գալֆայան…

Սանասարեան Խանի մասին Պատրիարքական աթոռի լուսաբանութիւնը

Պատրիար­քա­կան աթո­ռի խնա­մակա­լու­թեամբ գոր­ծող Սա­նասա­րեան Հիմ­նարկի (Վա­քըֆ) պատ­կա­նող Սա­նասա­րեան Խա­նի վե­րաբե­րեալ, Պե­տական պաշ­տօ­նաթեր­թի (Resmi Gazete) 14.12.2022 թո­ւի 32043 հա­մար թի­ւին մէջ հրա­պարա­կուած, Սահ­մա­նադ­րա­կան Ատեանի 03.11.2022 թո­ւակիր որո­­շու­­մին կա­­պակ­­ցութեամբ անհրա­­ժեշտ նկա­­տուած է հան­­րա­­­յին կար­­ծի­­­քը լու­­սա­­­բանել։ Ինչպէս ծա­­նօթ է, «Սա­­նասա­­րեան» Հիմ­­նարկը հաս­­տա­­­տուած է Մկրտիչ Աղա Սա­­նասա­­րեանի կող­­մէ, հայ աղ­­քատ տղոց կրթու­­թեան, ուսման, բնա­­կու­­թեան եւ սնունդի կա­­րիք­­նե­­­րը դի­­մագ­­րա­­­ւելու…

Սահմանադրական Ատեանը անօրէն համարեց Սանասարեանի գրաւումը

Մկրտիչ Սա­նասա­րեանի կա­րիքա­ւոր հայ երա­խանե­րու ուսման հա­մար կտա­կած Սա­նասա­րեան Խա­նը կռո­ւախնձոր մը դար­ձած էր Թուրքիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րանի եւ պե­տական կա­ռոյցնե­րու մի­ջեւ։ 1901-ին պաշ­տօ­նապէս հիմ­նո­ւած Սան­սա­րեան հիմ­նադրա­մի սե­փակա­նու­թիւնը եղող Սիր­քե­ճիի խա­նը 1930 թո­ւին առգրա­ւուած էր Քա­ղաքի Յա­տուկ Վար­չութեան կող­մէ։ Այդ առգրա­ւու­մը 1952-ին վա­ւերա­ցուե­ցաւ նաեւ պատ­կան իշ­խա­նու­թիւննե­րու ձե­ռամբ։ Պատ­րիար­քա­րանը՝ որ պաշ­տօ­նական ներ­կա­յացու­ցիչն է այս հիմ­նադրա­մին, մին­չեւ օրս…

Թուրքիայի ՍԴ որոշմամբ Ստամբուլում գտնվող «Սանասարյան հան» շենքը 92 տարի անց կվերադարձվի հայկական հիմնադրամին

Թուրքիայի Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ Ստամբուլում գտնվող «Սանասարյան հան» անվամբ հայտնի շենքը, որը 1930թ. բռնագրավվել էր թուրքական պետության կողմից, 92 տարի անց կվերադարձվի հակական «Սանասարյան»  հիմնադրամին: Այս մասին, ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, հայտնում է թուրքական T24-ը: Թուրքական Sözcü թերթի հաղորդած տեղեկության համաձայն էլ շենքի սեփականության իրավունքի փոփոխության հարցով Պոլսո Հայոց պատրիարքարանը դատարան է դիմել դեռևս 2011թ.:  Պատրիարքարանի…

Հերթի փոփոխութիւններ

Համայնքային ընտրութիւնները երէկ շարունակուեցան Իսթանպուլի Ա. եւ Բ. ընտրաշրջաններուն մէջ։ Ընդհանուր առմամբ, ընտրութիւններու երէկուան հերթական փուլին 3607 հոգի քուէարկեց։ Ընտրական գործընթացի սկսելէն ի վեր արդէն պարզ դարձած է, որ ընտրողներու այս քանակը, մասնակցութեան այս համեմատութիւնը ներկայիս տրամաբանական կը համարուի մեր համայնքի իրականութեան տեսակէտէ։ Ուստի, ընտրեալ կազմերն ալ այս տրամաբանութեան հիման վրայ կը համարուին անհրաժեշտ ժողովրդական…