Մեր իրաւունքը

Դարձեալ անպատրաստի

Երբ 18 Յու­նի­սին հրա­պարա­կուե­ցաւ 9 տա­րիէ ի վեր հա­մայնքա­յին ընտրու­թիւննե­րու առ­կախման պատ­րո­ւակ դար­ձած նոր կա­նոնա­գիրը, պոլ­սա­հայու­թիւնը ան­գամ մը եւս ան­պատրաս­տի գտնո­ւեցաւ։ Կար­ծես մե­րոնք բո­լորո­վին յոյ­սերնին կտրած ըլ­լա­յին ընտրու­թիւննե­րու մա­սին, տա­կաւին չենք կրնար կողմնո­րոշո­ւիլ նա­խապատ­րաստու­թեան յստակ քայ­լե­րու դի­մելու հա­մար։ Պար­տադրած կա­նոնագ­րի բաց­թո­ղումնե­րու պատ­ճա­ռաւ նոր տա­րակար­ծութիւններ կա­յացան։ Կա­նոնագ­րի սահ­մա­նափա­կումնե­րուն դէմ առար­կութիւն առա­ջար­կողնե­րը ան­գամ կը կի­սէին այն մտա­հոգու­թիւնը…

Անզգալաբար լուծարքի վտանգին ընդառաջ

Մեզ յղկող միջավայրի մասին (Դ) ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ Զինո­ւորա­կան յե­ղափո­խու­թե­նէ ետք վե­րաբա­ցուած միու­թիւննե­րը տա­րինե­րու ընթցքին կորսնցու­ցին իրենց յու­զումնե­րը։ Այ­լերս վե­րացած էր ընտրու­թիւննե­րու նա­խոր­դող շրջա­նին տի­րող մրցակ­ցա­կան մթնո­լոր­տը։ Ալ աւե­լի ցա­ւալին՝ միու­թե­նական աշ­խա­տու­թիւննե­րը մեծ մա­սամբ ագու­ցո­ւեցան խնա­մակա­լու­թիւննե­րու կամ թա­ղակա­նու­թիւննե­րու։ Այս երե­ւոյ­թը սա­կայն մերթ ընդ մերթ ու­նե­ցաւ ընդհա­կառակ պատ­կերներ։ Օրի­նակի հա­մար՝ երբ Մխի­թարեան Միաբա­նու­թեան վար­դա­պետ­նե­րը կը մտմտա­յին դպրո­ցը փա­կելու մա­սին, նախ­կին շնջա­նաւարտնե­րը…

Փոքրամասնութեան վաքըֆներու նոր ընտրական կանոնադրութիւնը կը քննարկուի զանազան հարթութիւններու վրայ

Թուրքիոյ ոչ-իսլամ փոքրամասնութիւններու համայնքային վաքըֆներու ընտրութեան նոր կանոնադրութիւնը կը շարունակէ բնորոշել թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքի օրակարգը։ Երկար սպասուած կանոնադրութեան հրապարակումէն վերջ համայնքը արդէն մինչեւ տարեվերջ յետաձգուած ընտրութիւնները իրականացնելու պատասխանատուութեան դէմ յանդիման կը գտնուի։ Ստեղծուած իրավիճակին մէջ բոլոր հարթութիւններու վրայ քննարկման կ՚ենթադրուի նոր կանոնադրութիւնը, որով առաջին անգամ ընտրութեան պիտի ձեռնարկեն փոքրամասնական համայնքները։ Զանազան հարթութիւններու վրայ ծաւալուած քննարկումներու…

Համայնքներու պահանջները կը հակասեն իրարու

ԻՇԽԱՆ ԷՐՏԻՆՉ, ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ Հայ Հիմ­­նարկնե­­­րու միու­­­թեան՝ ԷՐ­­­ՎԱՊ-ի առա­­­ջին նիս­­­տը տե­­­ղի ու­­­նե­­­­­­­ցաւ 6 Յու­­­նիս եր­­­կուշաբ­­­թի օր Սուրբ Փրկիչ Հի­­­ւան­­­դա­­­­­­­նոցի սրա­­­հին մէջ։ Հա­­­մավա­­­րակի պատ­­­ճա­­­­­­­ռաւ աւե­­­լի քան եր­­­կու տա­­­րիէ ի վեր չէր կա­­­յանար ԷՐ­­­ՎԱՊ-ի ժո­­­ղով­­­նե­­­­­­­րը, որոնք ան­­­ցեալին ու­­­նէին ամ­­­սա­­­­­­­կան հեր­­­թա­­­­­­­կանու­­­թեան բնոյթ։ Եր­­­կուշաբ­­­թի օրո­­­ւայ ժո­­­ղովին նա­­­խագա­­­հեց Թուրքիոյ Հա­­­յոց Պատ­­­րիարք Սա­­­հակ Բ. Մա­­­շալեան։ Օրա­­­կար­­­գի գլխա­­­ւոր նիւթն էր ինը տա­­­րիէ…

Թուրքիայի հիմնադրամների գլխավոր վարչությունը սխալ է գրել Ստամբուլի Սանասարյան վարժարանի շենքի անվանումը

Ստամբուլի Սիրքեջի թաղամասում գտնվող երբեմնի հայկական Սանասարյան վարժարանի շենքը վերանորոգվում է։ Վերանորոգման համար փակցված պաստառի վրա, սակայն, շենքի անունը սխալ է գրվել՝ Սարսարյան, ինչն ուշադրության է արժանացել։ Ստամբուլում գործող «Aras» հրատարակչատան գլխավոր խմբագիր ազգությամբ հայ Ռոբեր Քոփթաշը Twitter-ի իր էջում այդ պաստառի լուսանկարն է հրապարակել, և դիմելով Թուրքիայի հիմնադրամների գլխավոր վարչությանը՝ գրել է․ «Գոնե ճիշտ գրեիք ձեր…

Այնթափի կորուսյալ հայերը՝ մի տան անցյալի հետքերում

Ումիթ Քուրթ Գույքի փոխանցումներն ավարտին հասցնելու համար պետությունը 1920-ական թվականներից սկսել է աճուրդներ կազմակերպել Գազիանթեփի (Այնթափ-Ակունքի խմբ․) համայնքապետարանի և Գազիանթեփի ֆինանսների գրասենյակի միջոցով։ Չնայած աճուրդները մեծավ մասամբ ցուցադրական էին, ոմանց համար հեշտացնում էին ավարի յուրացումը՝ այս գործընթացը քողարկելով որպես պաշտոնական: 1930-1935 թվականներին այս, այսպես կոչված, առքուվաճառքի գործարքների մասին մինչև իսկ հայտարարվել է «Գազիանթեփ» թերթում։ Ես…

Ստամբուլում գործող «Սուրբ Փրկիչ» հիվանդանոցը որպես հայկական կառույց կորցնելու վտանգ կա. պոլսահայությունը մտահոգված է

Պոլսահայությունը մտահոգված է Ստամբուլում գործող «Սուրբ Փրկիչ» հայկական հիվանդանոցը կորցնելու հարցով: 2013 թ․ Թուրքիայի իշխանությունները չեղարկել էին ազգային փոքրամասնությունների հիմնադրամներում ընտրությունների անցկացման գործող կանոնակարգը: Դրան հաջորդող տարիներին այդպես էլ նոր կանոնակարգ չհաստատվեց: «Արմենպրես»-ի հետ զրույցում Ստամբուլի «Ակօս» շաբաթաթերթի հայերեն բաժնի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը նշեց, որ այս օրերին ակտիվանում են խոսակցությունները նոր հնարավոր կանոնակարգ ունենալու…

Մեղանչում է քաղաքական օրակարգէ հանել Ցեղասպանութիւն եւ հայրենահանում

Յ. Պալեան Հայրենիք մը, որ կը դաւաճանէ իր զինուորներուն, իրապէս հայրենի՞ք է: Ալեքսանդր Սոլժենիցին 1918-2008, ռուս գրող, Նոպելեան դափնեկիր Միջազգային հանրային կարծիքը աւելի դիւրին կը լսէ ցեղասպանութիւն եզրը, քաղաքական խօսքեր եւ բազմապատկուող «ճանաչումներ», կը նախընտրէ բարոյականութեան խօսքերը, բայց գիտակցաբար եւ չխանգարուելու համար խուլ եւ կոյր կը մնայ հայոց հայրենիքի բռնագրաւման եւ անոր ժողովուրդի հայրենահանման ոճիրներուն…

Կարօ Փայլան բացատրութիւն կը պահանջէ

Պատգամաւոր Կարօ Փայլան վերջերս երկրի փոքրամասնութիւնները յուզող համայնքային ընտրութիւններու վերաբերեալ հարցումնագիր մը յանձնած է Մշակոյթի եւ Զբօսաշրջութեան Նախարարին, պահանջելով հասարակութեան մէջ տարածուած շշուկներու պարզաբանումը։ «Ակօս» իր երկու շաբաթ առաջուայ հաղորդումով անդրադարձած էր, այն պնդումներուն, ըստ որոնց համայնքային ընտրութիւններու կարգավիճակէն դուրս կը բերուէին հայոց, յունաց եւ հրէից հիւանդանոցները։ Զարմանալի է, որ այս շշուկներու հրապարակումէն ետք ալ…

Թուրքիայի հայ համայնքում խորանում է անհանգստությունը՝ կապված հիմնադրամների ընտրությունների նոր կանոնակարգի հետ

2013 թ. Թուրքիայի հիմնադրամների գլխավոր վարչությունը չեղարկել էր փոքրամասնությունների հիմնադրամներում ընտրությունների անցկացման գործող կանոնակարգը: Վարչությունը դա հիմնավորել էր նոր, ավելի բարեփոխված կանոնակարգ կազմելու անհրաժեշտությամբ: Այդ ժամանակվանից սկսած պոլսահայ համայնքը չի կարողանում իր հիմնադրամներում գործադիր մարմինների պարբերական ընտրություններ անցկացնել պետության կողմից հաստատված կանոնակարգի բացակայության պատճառով: Համայնքի կողմից խնդրի պարբերական բարձրաձայնումից հոտո Թուրքիայի մշակույթի նախարարը խոստացել էր,…