Փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ մէջ

Ո՞ւմ մոտ է բանալին

Ռագըփ Զարաքոլու Ինքնորոշման իրավունքը ոչ միայն անջատման իրավունքն է, այլ նաև՝ համատեղ ապրելու հնարավորության հիմքը: Ստոկհոլմ: Հիմնադրման օրվանից Թուրքիայի Հանրապետությունը պայքարում է այս ենքրդական իրականության դեմ: Այս հանրապետությունը, արհամարհելով իրեն կազմավորած խորհրդարանը, հռչակվեց այնպես, ինչպես հեղաշրջումներն են հայտարարվում: Եվ հեղաշրջումների այս շրջապտույտը հասել է մինչ մեր օրեր: Ներկայում ոմանք, պառլամենտական համակարգը լուծարելով, պարծենում են նախագահական…

Կրօնական փոքրամասնութիւնները` ճնշումներու ենթակայ

ԱՄՆ-ի Կրօն­քի Ազա­տու­թիւննե­րու Յանձնա­խումբը (USCBRF) հրա­տարա­կեց 2020 թո­ւակա­նի կրօ­նական ազա­տու­թիւննե­րու մա­սին իր տա­րեկան տե­ղեկա­գիրը։ Կ՚առա­ջար­կո­ւի Թուրքիան նե­րառել յա­տուկ հե­տապնդման ար­ժա­նի եր­կիրնե­րու ցան­կին մէջ։ Այդ ցան­կը կը պատ­կա­նի կրօ­նական ազա­տու­թիւննե­րուն ոտ­նա­կոխ­ման կա­ռավա­րու­թեան ձեռ­քով առիթ տո­ւող եր­կիրնե­րուն։ Ընդգծո­ւած է Սուրբ Սո­ֆիայի տա­ճարին մզկի­թի վե­րածո­ւելու երե­ւոյ­թը։ Թուրքիոյ կրօ­նական փոք­րա­մաս­նութիւննե­րու մա­սին կը տրուին թո­ւային տո­ւեալ­ներ։ Տե­ղեկագ­րի հա­մաձայն երկրի բնակ­չութեան…

Համայնքային ընտրութիւնները դատական լաբիւրինթոսի մէջ

Փոք­րա­­­մաս­­նութիւննե­­րու պատ­­կա­­­նող հիմ­­նարկնե­­րու վար­­չութեան ընտրու­­թիւննե­­րը դա­­սաւո­­րող կա­­նոնա­­գիրը բա­­րելա­­ւելու պատ­­ճա­­­ռաբա­­նու­­թեամբ առ­­կա­­­խուած էր 2013 թո­­ւակա­­նին։ Վա­­քըֆ­­նե­­­րու ընդհա­­նուր Տնօ­­րէնու­­թիւնը անցնող ու­­թը տա­­րինե­­րու ըն­­թացքին չէր յա­­ջողած նոր կա­­նոնա­­գիր մը պատ­­րաստել։ Հայ հա­­մայնքէն երեք ան­­հատներ իրենց իրա­­ւապաշտպան­­ներ՝ Սե­­պուհ Աս­­լանկի­­լի եւ Սեդ­­րակ Տա­­ւութհա­­նի մի­­ջոցաւ դատ բա­­ցին Վա­­քըֆ­­նե­­­րու Ընդհա­­նուր Տնօ­­րէնու­­թեան դէմ։ Ան­­գա­­­րային Եօթե­­րորդ Վար­­չա­­­կան Ատեանը իրա­­ւացի գտաւ բո­­ղոքար­­կունե­­րու դի­­մու­­մը եւ չե­­ղեալ հա­­մարեց…

Բուրգազի մասին այս անգամ պատմում են բուրգազցիները

Ֆերդա Բալանջար «Ադալը» հրատարակչության կողմից լույս է տեսել հետազոտող գիտնական Ռոբերտ Շիլդի «Ժողովրդագրական կենդանի թանգարան․ Բուրգազ կղզին» գիրքը։ Ռոբերդ Շիլդի հետ զրուցել ենք անցյալից մինչև այսօր Բուրգազի և բուրգազցիների մասին՝ հիմք ընդունելով գիրքը, որտեղ ներառված են Բուրգազի ներկա և նախկին մոտ 80-ից ավել բնակիչների հետ արված հարցազրույցներից հատվածներ։ – Գրքում 80-ից ավել մարդ ընդգծում է,…

Դարձ ի շրջանս իւր

Ոչ-իսլամ փոքրամասնական համայնքներու վաքըֆներու առկախեալ ընտրութիւններու խնդիրը կը շարունակէ հրատապ կարեւորութիւն ներկայացնել։ Թէեւ երկար տարիներէ ի վեր այս հարցը օրակարգի առաջնահերթութիւն դարձած է, սակայն, ոչ միայն շօշափելի լուծում մը արձանագրել հնարաւոր չ՚ըլլար, այլ համապատասխան գործընթացը յարատեւ հարցականներով կ՚ուղղորդուի։ Երկարամեայ այս հարցին կապակցութեամբ, դժբախտաբար, ընդհանրապէս փոքրամասնական համայնքներէն ու մասնաւորապէս՝ թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքէն ներս ալ համախոհութիւն մը…

Տիրիլ ամոլի հարցաքննութիւնը թափ ստացաւ

Շրնաքի Պէյթուլշեպափ գաւառի Քո­վան­քա­յա կամ պատ­մա­կան անու­նով Մեղ­րի գիւ­ղի բնա­կիչ­ներ Հիւրմիւզ եւ Շի­մու­նի Տի­րիլ ամո­լը 8 Յու­նո­ւար 2020 թո­ւակա­նին առե­ւան­գո­ւած էին։ Շի­մու­նի Տի­րիլի տան­ջա­մահ եղած դիակը 70 օր ետք յայտնա­բերո­ւեցաւ իր տան մօ­տակայ­քի Հե­զիլ առուակի եզ­րին։ Հիւրմիւզ Տի­րիլի մա­սին մին­չեւ այ­սօր ոչ մէկ տե­ղեկու­թիւն։ Այս խորհրդա­ւոր պա­տահա­րը 20 Յու­նի­սին նոր հու­նի մը մէջ մտաւ Աբ­րօ…

Վաքըֆներու Խորհուրդէ ներս պաշտօնի փոխանակում

Վաքըֆ­­նե­­­րու խոր­­հուրդի մէջ փոք­­րա­­­մաս­­նութեան ներ­­կա­­­յացու­­ցիչ Մո­­րիս Լե­­ւի 65 տա­­րեկա­­նը ան­­ցած ըլ­­լա­­­լով աւար­­տած է իր պաշ­­տօ­­­նավա­­րու­­թեան շրջա­­նը։ Վեր­­ջին տա­­րինե­­րուն կա­­տարո­­ւած կար­­գադրու­­թեան մը հա­­մաձայն Վա­­քըֆ­­նե­­­րու խոր­­հուրդը իր կազ­­մին մէջ կ՚ու­­նե­­­նայ երկրի փոք­­րա­­­մաս­­նութեան հա­­մայնքնե­­րէն ներ­­կա­­­յացու­­ցիչ մը։ Այդ առու­­մով այս պաշ­­տօ­­­նը առա­­ջին ան­­գամ ստանձնած էր յոյն հա­­մայնքէն առա­­ջադ­­րո­­­ւած Լա­­քի Վին­­կաս։ Իրեն յա­­ջոր­­դեց հայ հա­­մայնքէն Փրոֆ. Թո­­րոս Ալ­­ճան։ 2018-ին այս…

Սուրբ Սոֆիա տաճարի գլխավոր իմամի սկանդալային գրառումը․ Ազանի ձայնից անհանգստացողները թող հեռանան Հունաստան կամ Հայաստան

Մեկ տարի առաջ թանգարանից մզկիթի վերածված Սուրբ Սոֆիա բյուզանդական տաճարի նախկին գլխավոր իմամը սկանդալային գրառում է կատարել, որն ուղղված է Թուրքիայի փոքրամասնություններին։ Գլխավոր իմամ Մեհմեդ Բոյնուքալընը մասնավորապես գրել է․ «Ազանի ձայնից (մուսուլմանների նամազի՝ աղոթքի հրավեր-Ակունքի խմբ․) անհանգստացողը թող հեռանա Հունաստան, Հայաստան»։ Այդ մասին, ըստ Akunq.net-ի, հաղորդում է թուրքական «Դողան» լրատվական գործակալությունը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ Մարմարայի համալսարանի…

Դավութօղլուի գլխավորած կուսակցության պատվիրակությունը այցելել է քրդամետ ԺԴԿ կուսակցություն` քննարկելու վերջինի փակմանն ուղղված մեղադրական եզրակացությունը

Թուրքիայի նախկին վարչապետ Ահմեթ Դավութօղլուի Ապագա կուսակցության պատվիրակությունը այցելել է քրդամետ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության գրասենյակ` քննարկելու երկրի գլխավոր դատախազության կողմից ներկայացված և քրդամետ կուսակցության փակմանն ուղղված մեղադրական եզրակացությունը: Այս մասին գրում է Gazete Karınca պարբերականը: Ապագա կուսակցության պատվիրակության կազմում են եղել կուսակցության փոխնախագահ Նեդիմ Յամալըն, գլխավոր քարտուղար Ջեմալեթթին Քանի Թորունը և գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Նուրայ…

Թուրքիայում մտադիր են ընդդիմադիր քրդամետ կուսակցության 451 անդամի արգելել զբաղվել քաղաքականությամբ

Թուրքիայի իշխանությունը մտադիր է  ընդդիմադիր քրդամետ կուսակցության 451 անդամի արգելել զբաղվել քաղաքականությամբ, hաղորդում է Hurriet-ը: «843-էջանոց մեղադրական ակտը պահանջում է, որպեսզի 451 մարդ զրկվի քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքից»,-հայտարարել է Գերագույն վերաքննիչ դատարանի դատախազ Բեքիր Շահինը: allnewsonline.am