Իզմիր

Հայերն Իզմիրում (Զմյուռնիա)

Իզմիրի (Զմյուռնիա) համայնապատկերը Հայերն այստեղ են գաղթել 14-րդ դարի վերջերին` Կիլիկիայի թագավորության անկումից հետո: Առաջին գաղթածները Ափանոյայում հիմնել են մեկ եկեղեցի, իսկ հետագայում եկածները` Հայնոթսում Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին: Չնայած որ թվով շատ չեն եղել, սակայն այս շրջակայքի հայկական գաղութները տնտեսական և մշակութային ասպարեզում կարևոր դեր են խաղացել: Ըստ 1914 թ. օսմանյան մարդահամարի` դարասկզբին տարածաշրջանում ապրող…

Իզմիրի հայկական մշակույթի մասին. Հայնոց թաղամասը

Ալի Օզքան Դոքուզ էյլուլ համալսարանի Դասական հնագիտության ասպիրանտ   Քաղաքի հատակագիծը   Զմյուռնիան, կամ էլ, ինչպես թուրքերն են անվանել, Իզմիրը, մի քաղաք է, որն իր հիմնադրման օրվանից մինչև այսօր հյուրընկալել է բազմաթիվ հասարակություների: Որպես առևտրական քաղաք` դեռևս ՔԱ 10-րդ դարում Հունաստանից գաղթածները գաղութացրել են այն: Այս քաղաքը, որպես պահեստային կենտրոն, եղել է մի վայր, որտեղ…