Կ.Պոլիս

Ստամբուլի քաղաքապետը հայտնել է քաղաքի հրապարակներից մեկը Պալյանների անունով կոչելու մտադրության մասին

Ստամբուլի Սկյուտար թաղամասի հայկական Սուրբ Խաչ գերեզմանատանը տեղի է ունեցել Օսմանյան կայսրության ամենահայտնի հայ ճարտարապետների՝ Պալյանների ընտանիքի հիշատակի միջոցառումը։ Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակօս»-ը, միջացառմանը մասնակցել են Պոլսո Հայոց պատրիարքը, Ստամբուլի քաղաքապետը եւ պոլսահայ հայտնի գործիչներ։ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն մեծ կարեւորություն է տվել Պալյանների ընտանիքի ճարտարապետական գործունեությանը՝ շեշտելով, որ այն հարստացրել է Ստամբուլի…

Պատրիարք Սրբազան Հօր նախագահութեամբ Պալեան ընտանիքի յիշատակութիւն

«ՀԱՅՃԱՐ»ի նախաձեռնութեամբ ամէն տարի, 5 Հոկտեմբերի մերձաւոր Շաբաթ օրը, կըյիշատակուին յայտնի ճարտարապետներու գերդաստան՝ Պալեան ընտանիքի անդամները։ Այս տարուան յիշատակութիւնը տեղի ունեցաւ 2 Հոկտեմբեր 2021, Շաբաթ, ժամը 11.00-ին, Սկիւտարի Ս. Խաչ Գերեզմանատան մէջ, հովանաւորութեամբ ու օրհնութեամբ՝ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր։ Ոգեկոչման հանդիսութեան ներկայ էին Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հայրը, ՍտանպուլիՄայր Քաղաքապետ Էքրէմ Իմամօղլուն, Պալեաններու յուշադամբանի շինութեան…

Եշիլգիւղի ընտանիքին յամառ պայքարը

Եշիլգիւղի Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի ատենապետ Հապիպ Էօզֆուրունճու երէկ յայտնեց, որ թաղի վարժարանին համար մշտական հասոյթներ ապահովելու նպատակէն առանց շեղելու կը շարունակուին իրենց աշխատանքները։ Ատենապետ Հապիպ Էօզֆուրունճու յայտնեց, որ Եշիլգիւղի ընտանիքը յամառ պայքար կը մղէ՝ եկեղեցապատկան կալուածներու արդիւնաւէտ ու նպատակասլաց արժեւորման միջոցաւ այդ նպատակին հասնելու առաջադրութեամբ։ Հապիպ Էօզֆուրունճու այս յայտարարութիւններով հանդէս եկաւ՝ նկատի ունենալով…

Համայնապատկեր համայնքային դպրոցական կեանքի

Պոլ­սա­հայ գրա­ւոր մա­մու­լի աւան­դութիւննե­րէն է դպրո­ցական վե­րամու­տին հրա­պարա­կել եր­կու ցու­ցակ։ Առա­ջինը կը վե­րաբե­րի հա­մալ­սա­րան­նե­րու մտից քննու­թեան ըն­թացքին հայ վար­ժա­րան­նե­րէ շրջա­նաւարտնե­րու ապա­հոված ար­դիւնքնե­րը։ Իսկ երկրորդ ցու­ցա­կը կը պար­զէ հա­մայնքա­յին 17 վար­ժա­րան­նե­րու ու­սա­նող­նե­րու թի­ւերը։ Եր­կու ցու­ցակներն ալ իրենց կար­գին ու­նին դրա­կան եւ բա­ցասա­կան մեկ­նա­բանու­թիւննե­րուն գե­տին պատ­րաստող տո­ւեալ­ներ։ Կ՚ար­ժէ խոս­տո­վանիլ թէ կա­րեւոր ԲՈՒՀ-եր ար­ձա­նագ­րո­ւելու իրա­ւունք ստա­ցած աշա­կերտնե­րը ընդհան­րա­պէս…

Ստամբուլում հայկական գերեզմանատանը շինարարական աշխատանքներ են սկսվելու

Ստամբուլի Բաքըրքյոյ շրջանի ավագանին միաձայն ընդունել է հայկական հիմնադրամի՝ տարիներ առաջ ներկայացրած պահանջը տեղի հայկական գերեզմանատան տարածքը բարեկարգելու մասին։ Ավագանու կայացված որոշումը զարմացրել է թե՛ թաղամասի բնակիչներին և թե՛ քաղաքական կուսակցություններին։ Բաքըրքյոյի բնակիչների մոտ կասկած է առաջացրել այն, որ որոշման մերժումից ընդամենը երկու ամիս անց Արդարություն և զարգացում կուսակցության (ԱԶԿ-AKP) ներկայացուցիչները ձեռնպահ, իսկ ընդդիմադիր Ժողովրդահանրապետական…

Պատրիարք Հայրը բոլորեց ապաքինման շրջանը եւ վերադարձաւ Պատրիարքարան

Ինչպէս ծանօթ է, Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, անցեալ շաբաթ Չորեքշաբթի օր, Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի մէջ ենթարկուած էր յաջող վիրահատութեան մը։ Յետ վիրայատական դարմանման գործընթացը աւարտած ըլլալով՝ Պատրիարք Սրբազան Հայրը, 26 Օգոստոս 2021, Հինգշաբթի, կէսօրէ առաջ, բաժնուեցաւ Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցէն։  Նորին Ամենապատուութիւնը, նախ քան հիւանդանոցէ բաժնուիլը հիւանդանոցի վարչական կեդրոնին մէջ տեսակցեցաւ Պետրոս Շիրինօղլուի…

Արամեան Սանուց Միութեան նորընտիր վարչութիւնը

Գատըգիւղի Արամեան սանուց միութեան մէջ վերջերս գումարուեցաւ հերթական ընդհանուր ժողով։ Երբ համաճարակով պայմանաւորուած ընկերային կեանքի սահմանափակումները որոշ չափով մեղմացած են, մեր միութենական կեանքէն ներս ալ կը նկատուի աշխուժութիւն մը։ Այս մթնոլորտին մէջ տեղի ունեցաւ Արամեան սանուց միութեան համագումարը, որու ընթացքին ընտրուեցաւ 2021-2023 շրջանի նոր վարչութիւնը։ Միութեան հաւաքատեղիին մէջ, Խաչիկ Քէօսէեանի կողմէ գլխաւորուած դիւանի առաջնորդութեամբ, ըստ…

Եշիլգիւղի վարժարանի յաջողութիւնները

Համավարա­կի բեր­մամբ դպրո­ցական աշ­խա­տու­­թիւննե­­րը որ­­քան ալ հե­­ռակայ եւ առ­­ցանց շա­­րու­­նա­­­կուին, այս տա­­րի ալ կա­­յացած են միջ­­վարժա­­րանա­­յին զա­­նազան մրցումներ։ Այդ մրցումնե­­րէն մէկն էր «Ռութ 2021 Ռո­­պոթիկ Նշա­­նակ­­ման Մրցում»ը, որուն երկրի տա­­րած­­քին մաս­­նակցող 2500 խմբակ­­նե­­­րու մի­­ջեւ Եշիւլգիւ­­ղի Վար­­ժա­­­րանի սա­­ներէն Մի­­լա Տէ­­վէճեան եւ Տէ­­րուն Տու­­վարճը իրենց ու­­սուցիչ Աղաւ­­նի Տու­­րասլա­­նի հսկո­­ղու­­թեան տակ միայն 6 երկվայրկեանի ու­­շա­­­ցու­­մով նո­­ւաճած են երկրոր­­դութեան…

Չորս հաստատութիւններ կը յամառին ընտրութեան համար

Ինչպէս ծա­նօթ է հա­մայնքա­յին չորս հաս­տա­տու­թիւննե­րու՝ Գա­րակէօզեան Որ­բա­նոցի, Սուրբ Խաչ Դպրե­վան­քի, Կեդ­րո­նական Ազ­գա­յին Վար­ժա­րանի եւ Գալ­ֆա­յեան Տան խնա­մակա­լու­թիւննե­րը ընտրու­թիւն կա­տարե­լու մա­սին իրենց որո­շու­մը ան­ջատ գրու­թիւննե­րով փո­խան­ցած էին Վա­քըֆ­նե­րու Ընդհա­նուր Տնօ­րէնու­թեան։ Կը տե­ղեկա­նանք թէ Տնօ­րէնու­թիւնն ալ իր կար­գին պա­տաս­խա­նած է այդ դի­մումնե­րուն, ընտրու­թիւննե­րու մա­սին առանց դրա­կան կամ բա­ցասա­կան ար­տա­յայ­տութիւն մը ու­նե­նալու։ Գրու­թիւննե­րու մէջ կ՚ակ­նարկո­ւի տնօ­րէնու­թեան 2019…

Պատրիարք հօր նախագահութեամբ յիշատակուեցան Կազդուրման կայանի հիմնադիր պատրիարքները

Գնա­լը Կղզիի Ս. Գրի­­գոր Լու­­սա­­­ւորիչ Եկե­­ղեց­­ւոյ մէջ, 25 Յու­­լիս 2021, Կի­­րակի տե­­ղի ու­­նե­­­ցած արա­­րողու­­թիւննե­­րով յի­­շատա­­կուե­­ցան Գնա­­լը Կղզիի Կազ­­դուրման Կա­­յանի հիմ­­նա­­­դիր եւ հո­­վանա­­ւոր Պատ­­րիարքնե­­րը։ Արա­­րողու­­թեանց նա­­խագա­­հեց եւ իր պատ­­գա­­­մը փո­­խան­­ցեց Ն.Ա.Տ. Սա­­հակ Բ. Պատ­­րիարք Հայ­­րը։ Արա­­րողու­­թեան ներ­­կայ էին Լե­­ւոն Շա­­տեանի գլխա­­ւորած Ս. Գրի­­գոր Լու­­սա­­­ւորիչ Եկե­­ղեց­­ւոյ Թա­­ղային Խոր­­հուրդի ան­­դամնե­­րը, Գա­­րակէօզեան Վար­­ժա­­­րանի Խնա­­մակա­­լու­­թեան Ատե­­նապետ Տիգ­­րան Կիւլմէզ­­կիլ եւ Արի Չօ­­լաքի…