Երգեր

Երգի մը պատմութիւնը

«Դաշնակցական զինուորը» («Խնուսից գալող հայ զինուորները քաջ») Երգին պարունակած մարտունակ հնչեղութիւնը ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ Հայ ազատագրական պայքարի պատմութիւնը լեցուն է հերոսական անցեալի զանազան դրուագներով եւ անոնց հիմնական առանցքը կազմող հայ ֆետայիներու առասպելական կերպարներով: Հայ իրականութեան մէջ ազատագրական պայքարը ծնունդ տուաւ երկու կարեւոր իրադարձութեան` դաշնակցական ֆետայիներու սերունդի եւ յեղափոխական երգերու, որոնք իրենց ուժականութեամբ տարիներ շարունակ ոգեշնչած են…

Մարաշի աղէտի ազդեցութիւնը երգ-երաժշտութեան վրայ (Մարաշի աղէտին 95-րդ տարելիցին առիթով)

ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ Այս տարի 2015-ը համահայկական առումով երբ կ՛ոգեկոչենք Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակը, միւս կողմէ կը զուգադիպի Մարաշի աղէտին 95-րդ տարելիցը: 100 տարուան ընթացքին ակնյայտ է, որ հայ ժողովուրդը երգ-երաժշտութեամբ նաեւ յիշել տուաւ, քարոզեց, ոգեկոչեց ու հատուցման համար պահանջեց իր արդար իրաւունքը` նախահայրերու հողերը, արիւնը եւ մշակութային կալուածները: Այս բոլորը արտացոլաց երգ-երաժշտութեան բնագաւառի համատարած բոլոր ճիւղերուն…