İç ve Dış Mimaride Balyanlar

Ashot Haykazun Grigoryan’ın, İç ve Dış Mimaride Balyanlar kitabı İnkilap Kitabevi tarafından yayınlandı.

Kitabın tanıtım metninden:

“Bu çalışmada Mimar Balyan ailesine dair arşiv malzemeleri temel alınmıştır.

Yazar, İstanbul’da yaptığı araştırmalar ve söz konusu malzemeler ışığında, Balyanların yaratıcılığını ve bıraktıkları mirasın Osmanlı İmparatorluğu’nun yanı sıra Ermeni kültürü ve İstanbul Ermenilerinin toplum hayatında oynadığı rolün önemini vurgulamaktadır.

Kitap; Ermeni mimarisi, Ermeni sanatı ve kültürüyle ilgilenen geniş bir okur çevresine hitap etmektedir.”

https://www.arkitera.com/haber/ic-ve-dis-mimaride-balyanlar/ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *