Alaşkert

Alaşkert, Topraggale, Toprakkala, Toprakkale, Valaşkert, Vağarşaker:. Batı Ermenistan’ın, Alaşkert Vadisi’nin merkezi kısmının kuzey bölümünde bulunan kaza. Eski ve ortaçağda Büyük Hayk’ın Ayrarat Eyaleti’ndeki Bagrevand bölgesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktaydı. Osmanlı döneminde Erzrum (Erzurum) Vilayeti’nin Bayazet (Beyazıt, Doğu Beyazıt) Sancağı’nın bir kazası olmuştur. Alaşkert kasabası kaza merkeziydi.

Verimli topraklara ve azgın akarsulara sahiptir. Kuzeyde Ermeni Parı dağlarına, güneyde ise Dsağkants dağlarına dayanmaktadır.

Bölge halkı genelde Ermenilerden ve Kürtlerden oluşmaktaydı. A. Yeretsyan’ın belirttiğine göre 1876’da 9040 Kürt ve 2978 Ermeni nüfuslu 70 köyden oluşmaktaydı. Rus kaynaklarına istinaden 1878’de Alaşkert’in 104 köyü vardı. Halkın büyük bir kısmı hayvancılık ve tarımla uğraşmaktaydı. Kaza özellikle tahılıyla ünlüydü ve ürünün büyük bir kısmı Van ile Bağeş’in (Bitlis) dağlık bölgelerindeki halka satılmaktaydı.

Ermenilerin büyük bir kısmı 1829 ve 1878’de Transkafkasya’ya göç etmiş, kalanlar ise 1914–18 yıllarında yok edilmiş veya sürülmüşlerdir. Günümüz Alaşkert’inde nüfus çok seyrektir. 1903 yılında, kazada 32 Ermeni kilisesi ve Surb (Aziz) Hovhannes manastırı (Üçkilise) bulunmaktaydı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.