Arabkir

Arabkir, Arabker, Arapkir, Arepkir: Küçük Hayk’ın bölgelerinden. XVII. yüzyılda Sebastia (Sıvas, Sivas), daha sonra ise Malatia (Malatya), sonra da Kharberd (Harput) vilayetlerine dâhil olmuştur. Merkezi, Arabkir şehriydi.

XIX. yüzyılın sonlarında 4 alt bölgeye ayrılmış ve 84 (bazı kaynaklara göre 300) köye sahipti. Vaşkhen (veya Vağşen), Dsag, Haskni, Ehne, Kırani, Ancırdi, Sağmıka, Ağın, Oçakh, Ampırka, Vank, Khoroç, Maşkert, Ova, Dsapılvar, Şipik ve Kuşna sadece Ermenilerin yaşadığı köylerdi.

1915 Soykırımına kadar Arabkir Kazası’ndaki Ermenilerin nüfusu 33 000 kişiydi (bazı kaynaklar tarafından 96 521 kişi belirtilmiş olmasına rağmen bu sayı kesinlikle yanlıştır).

Kaza, verimli topraklara sahipti. Halkın büyük bir kısmı tarım, bağcılık, zanaatlar, ipekböcekçiliği ve ticaretle uğraşmaktaydı. XX. yüzyıl başlarında kazada 18 okul ve 19 kilise vardı. Arabkir Ermenileri cesur ve dirayetli insanlardı. 1915’te Arabkir Ermenileri de tehcir ve katliamlara uğramıştır.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.