Artzke-Alcavaz

Artzke-Alcavaz, Adilcevaz. Batı Ermenistan’ın Van Eyaleti’nde, Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında bulunan ilçedir. XVI.-XVII. yüzyıllarında Artzke-Alcavaz, Osmanlı-İran savaşları neticesinde birçok kereler yıkılıp virane duruma gelmiştir. Bölge, 1555 Amasya ve 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmalarıyla Osmanlı Sultanlığı’na geçmiştir.

Artzke bölgesi, Van Vilayeti’ne bağlı bir sancak durumundayken, 1840’ların ortasından itibaren, merkezi Artzke olmak üzere kazaya dönüşmüştür.

Artzke-Alcavaz, XIX. yüzyıl sonlarında yaklaşık 16 bin nüfusa sahipti. Bölgenin sakinleri genelde tarım ve zanaat, göl kıyısında bulunan bazı köylerde (Arçra, Barkat, Karakeşiş, Koçer vs.) ise balıkçılıktan geçimlerini sağlamaktaydı.

1895–96 yıllarında Artzke-Alcavaz bölgesi Ermenileri, kırım ve talana uğramış, bir kısmı göç etmiştir.

1915 soykırımı esnasında Artzke-Alcavaz’da yerleşik yaklaşık 1200 hane Ermenilerden bir kısmı öldürülmüş, kurtulanlar ise Doğu Ermenistan’a sığınmışlardır.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, I. Cilt, Yerevan, 1990.

Leave a Reply

Your email address will not be published.