Baberd

Baberd, Bayberd, Bayburd, Bayburt, Paypurt: Batı Ermenistan’da, Erzrum (Erzurum) Vilayeti’nin kuzeybatı kısmında, Çorokh Nehri’nin yukarı bölümünde bulunan sancak. Kuzeyde Khağtyats Dağları, batıda Trapizon (Trabzon) Vilayeti’ne, güneyde Erzrum, doğuda ise Sıper (İspir) Sancağı’na sınırdaştı. Merkezi Baberd şehriydi. Baberd Kazası ve çevre bölgelerin 1882 yılında birleşmesinden meydana gelmiştir.

Bölgenin iklimi sert, kışları uzun, toprağı verimli olup geniş orman örtüsüne ve zengin su kaynaklarına sahiptir. Bölge, Çorokh Nehri ve kolları sayesinde sulanmaktadır. Çorokh, bu bölgede taşımacılığa dahi elverişlidir.

Farklı kaynaklara göre Baberd bölgesinde 1880 yılında, Ermeni, Türk ve Rumlardan oluşan 18 710 nüfuslu 141 köy bulunmaktaydı. Ermenilerin sayısı 4472’ydi. 1898’de bölgedeki köylerin sayısı 180 (29’unda sadece Ermeniler yaşamaktaydı), nüfusu ise 65000 kişi (13000 Ermeni) olarak gösterilmekteydi. V. Kine’nin verilerine göre1900 yılında Baberd sancağında 58313 nüfusa sahip 186 köy bulunmaktaydı. Bunlardan 27’si Ermeni köyüydü.

1915 arifesinde Ermenilerin genel sayısı 17000–19000 civarındaydı. Bu insanların büyük bir kısmı 1915 Soykırımında katledilmişlerdir. Savaş öncesinde sancak bölgesinde faal durumda 2 Ermeni manastırı ve 30 kilise vardı. Bölge hayvancılık ve tarım açısından ünlenmiş olup kaliteli tahıl yetiştirilmekteydi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.