Berdak (Pertek, Dersim)

Berdak’ın antik tarihiyle ilgili veriler yoktur. Eski yerleşimin, Berdak kalesi eteklerinde kurulu olduğu bilinmektedir.

Eskiden bu bölgede Urartuların yaşadığı bilinmektedir. Bölge, Urartulardan sonra Muşklara, Medyalılara, Farslara, Kapadokya Krallığı’na, Ermeni Krallığı’na, Romalılara ve Bizans egemenliğine geçmiştir.

VII. yüzyılda Arap saldırılarına maruz kalmıştır. Günümüzde Keban Barajı’nın suları altında kalmış olan eski Berdak, farklı dönemlerde zoraki göçlere tabi olmuş, daha sonra da Berdak kalesiyle birlikte baraj bölgesindeki yeni Berdak’a taşınmıştır. Bazı kiliseler de baraj suları altında kalmıştır.

1915 Soykırımı esnasında Berdak’tan resmi verilere göre 6537 Ermeni tehcir ettirilmiştir.

http://team-aow.discuforum.info/t3006-Pertek-Tunceli-Dersim.htm

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.