Çapağcur Kazası,

Çapağcur Kazası, Çabak Cur, Çapağcur, Çapacur, Çapığcur, Çabakçur, Çapakçur, Cabalcur, Cabakçur, Cabakçur Kazası, Capağcur: Batı Ermenistan’daki Bitlis Vilayeti’nin, Genc (Genç) Sancağı’nda bulunan kaza. Çapağcur Nehri vadisi boyunca yayılmaktaydı. Doğuda Genc, batıda Balu (Palu), kuzeyde Kıği (Kiğı), güneyde ise Diarbekir (Diyarbakır) Vilayeti’nin Arğanamaden (Ergene Maden) Sancağı’na sınırdaştı.

Alan itibarıyla eski Çapağacur (Eski Haştyank) bölgesinin bir kısmına denk düşmekteydi. XVII. yüzyılda, Osmanlı egemenliği esnasında, sancak olarak Diarbekir Vilayeti bünyesinde bulunmaktaydı. Sonraki dönemlerde de sıklıkla sancak olarak anılmıştır. Kürt beylerine ait olmuştur. Verimli topraklara, ormanlarla kaplı dağlara ve bol su kaynaklarına sahiptir.

XIX. yüzyıl sonlarında, içlerinden sadece 4’ünün ovada, geri kalanının ise çevre dağlarda bulunduğu 80 köyü vardı. Ermeniler genelde ovadaki köylerde yaşamaktaydı. 1909 yılında 91 köyü vardı. V. Kine’nin istatistikî bilgilerine göre 1891 yılında 20800 nüfusa sahip olup, bunlardan 16465’i Müslüman, 4335’i ise Ermeniydi.

Ermeniler tarım, hayvancılık ve bağcılıkla uğraşmaktaydı. Bazı uzmanlar tarafından Çapağacur kale-şehriyle aynı olduğu kabul edilen tarihi Kıtariç Kalesi bu bölgede bulunmaktaydı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.