Çapağcur

Çapağcur, Çapalcur: Büyük Hayk’ın Dördüncü Hayk Eyaleti’nde bulunan bölge. Aynı isimle anılan kaleye sahiptir. Alan olarak Haştyank bölgesine denk düşmektedir. Ormanlarla kaplı dağlara ve azgın akarsulara sahiptir. Dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılmıştır. Aradsani (Muratçay) havzasının 4 nehri, yan kollarıyla birlikte bu bölgeden akmaktadır. Su bolluğundan dolayı da bölge Çapağcur olarak (Erm. cur = su) adlandırılmıştır. Daha sonraki dönemlerde bölgenin sadece bir kısmını teşkil eden Bitlis Vilayeti’nin Genc Sancağı’nın Çapağcur Kazası bu isimle anılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.