Vatikan arşivindeki levanten yaşamı

Vatikan gizli arşivlerinde uzun yıllardır çalışmalar yürüten Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültür Ataşesi Dr. Rinaldo Marmara, Osmanlı döneminde Levantenlerin başkenti sayılan Galata ve Pera üzerine yaptığı araştırmaları kitaplaştırdı.

MERT İNAN İstanbul

“Osmanlı Başkentinde Bir Levanten Semti Galata-Pera” isimli kitapta, Osmanlı döneminde İstanbul’da yaşayan tüm Levanten ailelerin şeceresiyle Vatikanarşivlerinde yer alan Katolik cemaatine ait bilinmeyen derneklerin üye ve faaliyetleri de gün yüzüne çıktı.

Vatikan arşivindeki levanten yaşamı

Azize Anna

İstanbul’da faaliyet gösteren Azize Anna Cemaati ve Magnifica Comunità adlı kuruluşların üyelerinin bulunduğu 1741 seneli elyazması belge de ilk kez Rinaldo Marmara’nın kitabında gözler önüne serilirken, kitapta 1915’te Osmanlı hükümetinin Latin Patrikliği kurulma önerisiyle ilgili dokümanlar da yer aldı. Kitaptaki 1765 tarihli raporda, İstanbul’daki 250 Katoliğin Kasımpaşa ve Tophane’deki Köle Deniz Zindanı’nda, 51’inin ise kadırgalarda çalıştırıldığı bilgisi yer alıyor.

Galata Kulesi yangını ve patlama

Dr. Rinaldo Marmara’nın kitabında 1794’te çıkan Galata Kulesi yangını da Vatikan arşivinde bulunan Peder Vincenzo Salvi’nin hatıralarından aktarılıyor; “Galata Kapısı dışında yangın patlak vermiştir ve kulenin yakınlarındaki surlar alev almıştır. Yangın rüzgârla her yere savrulup Galata’nın uzaklarına ulaşmıştır. Kulenin tepesindeki tahta yapı alevlerle çökünce, durumu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Ardından adeta Napoli Vezüv’ü gibi bir patlama olmuş ve evlerin üzerine ateş yağmıştır. Durum öyle bir hal almıştır ki her yere yağmur gibi düşen yangını söndürmek için herkes çatıların üstünde su kovalarıyla güçlük, sıkıntı ve tehlike içerisinde durmak zorunda kalmıştır. 10 saat süren yangında 1.500’den fazla ev kül olmuştur.”

https://www.milliyet.com.tr/gundem/vatikan-arsivindeki-levanten-yasami-6390852

Leave a Reply

Your email address will not be published.