Ermenistan’da Kilikya Ermeni Krallığı hakkında kısa film çekiliyor

Ermenistan’da Kilikya Ermeni Krallığı hakkında 3 bölümden ibaret olan ve 1080-1375 yılları arasında Kilikya Ermeni Devleti’ni anlatan kısa film hazırlanıyor.  

“Kilikya: Aslanlar ülkesi” adlı kısa film Ermenistan ve dünya tarihi açısından büyük önem taşıyan Kilikya Ermeni Devleti’nin, bölgenin gelişmesine sağladığı katkısı ve o dönemde uluslararası siyasette oynayan rolünü anlatacak.

Beşer dakika süren her üç bölümden biri 100 yıllık zaman zarfında Kilkya Ermeni Krallığı’nda olan bitenlerine değinecek. Kilikya’da Ermeni Beyliği kurulduktan (1080) Krallık ilan edilene (1198) ve Krallığ’ın çöküşüne kadar (1375) olayların özeti kısa filmde yer alacak.

“Kilikya: Aslanlar ülkesi” adlı filmin yönetmeni Aşot Arakelyan, yapımcısı ise Harut Khaçaduryan.

Kaydedelim ki, Kilikya Ermeni Krallığı Kilikya Ermenistanı olarak ta biliniyor. Orta çağlarda varlığını sürdüren bağımsız Ermeni devletidir. Beylik olarak 1080 yılında Ermeni Bagratuni (Bagratlı) hanedanlığıyla bağlantılı olan Rubinyanlar tarafından kuruldu, 1198 yılında ise bütün dünya tarafından tanınan krallık oldu. Kilikya’nın başkentliğini  ilk başta Tarson (Tarsus), sonra da Adana ve en sonunda Sis (Kozan) yaptı. Haçlı seferlerinde Hristiyan askerlere de destek olan Kilikya Ermeni Devleti o dönemde bütün Yakın Doğu’nun tek Hristiyan devletiydi ve çoğu zaman ona “İslam denizinde Hristiyan adası” deniliyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/17/Ermenistan-Kilikya-Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1/159947

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *