Day: July 7, 2022

Bir Dersim Ansiklopedisi ve Ermeni Kültür Envanteri Olarak: Dersim ve Ermeniler

Sait Çetinoğlu Tarihi Ermenistan’ın Batıdaki uç bölgesi, kadim yerleşim yeri Dersim’in Ermenilik ve Alevilik ekseninde irdelendiği Diran Lokmagözyan’ın Dersim Ve Ermeniler[i] incelemesi yöntemi ve kullandığı kaynaklar yönünden alanında ilk eser olması bakımından  önemli bir çalışmadır. Diran Lokmagözyan çalışmasıyla, tarihi, coğrafi,…