Category: Bayramlar-Yortular

Surp Asdvadzadzin ve Meryem Ana’nın kişiliği

Her yıl Meryem Ana Yortusu’nda bu kutlamayla ilgili bilgi edinmeyi bekliyoruz. Ancak, yüzyıllardır değişmiyor bilgi ve hemen hemen her yıl tekrarlanıyor. Yine de, “Tekrar bilginin temelidir” deyip tazeliyoruz bilgilerimizi. BAŞRAHİP TATUL ANUŞYAN Meryem Ana Yortusu dinî bir kutlamadır. İman hayatımızda…

Vakıflı köyünün tarihinde yolcuydum

Lusyen Kopar  Bu pazar günü Ermenilerin en önemli ve renkli yortularından biri olan Vartavar’ı kutladık.. Bu bayramın ne anlama geldiğini Episkopos Sahak Maşalyan şu sözlerle anlatmıştı Agos’a: “Vartavar, Ermenilerin beş önemli yortusundan biri. İsa Mesih’in hayatında çok önemli bir olayı…

‘Surp Haç, al yorganı içeri kaç’

Sonbaharı karşılayan Hıristiyanlığın sonuncu büyük yortusu, geleneksel olarak kışın da habercisi olma niteliğine sahip Sarkis Seropyan 2003 yılında bu bayramın nasıl kutlandığını yazmıştı. Eylül ayının 14. gününe en yakın Pazar, Hıristiyanlığın büyük yortularının sonuncusu olan Haçveratz ya da halk ağzında…

O dirilmeliydi ve dirildi

Episkopos Sahak Maşalyan  Surp Zadig Yortusu dolayısıyla Agos için bir yazı kaleme alan Epsikopos Sahak Maşalyan, İsa Mesih’in dirilişinin anlamını yorumluyor. İnsanın nefesini daraltan, ona boğulma hissi veren ve ruhunu isyanlara sevk eden en yakıcı durum, hakikatin çarpıtılması ve adaletin…

Büyük Oruç bize ne söyler?

Başrahip Zakeos Ohanyan  Paregentan’ın ardından başlayan Medz Bahk (Büyük Oruç) döneminin anlamını Başrahip Zakeos Ohanyan kaleme aldı. Medz Bahk dönemi Rab İsa Mesih’in Diriliş Yortusu’ndan (Surp Zadig) yedi hafta önce başlar. Kilise babalarımızın kutsal öğretilerine baktığımızda, bu yedi haftalık özel…

Agos’un arşivi: Baron Seropyan’ın kaleminden ‘Paregentan’

Agos’un arşivinde bugün Paregentan var. Büyük Perhiz’in öncesindeki haftaya denk gelen ve bu pazar kutlanacak olan Paregentan’ın hikayesini, geçtiğimiz sene kaybettiğimiz Sarkis Seropyan’ın kaleminden sunuyoruz. Sarkis Seropyan yazdı: Vartanyanlar Bayramı* Paregentan, sözlüklere göre, ‘Pagan dönemi şenliği’, ‘iyi yaşama günü’dür. Genel…

Bir kurtarıcının mülteci doğumu

Episkopos Sahak Maşalyan Surp Dzınunt Yortusu dolayısıyla, Episkopos Sahak Maşalyan, İsa Mesih’in Beytüllahim’de bir ahırda doğuşunun taşıdığı anlamı ve bugünlere dair mesajını yorumladı. Tanrı, insan tahayyülünü aşan bir varlıktır. Ama her şeye rağmen onu tahayyül etmek zorundayız, yoksa onun üstüne…

Kutsal Haç’ı yüceltme yortusu

Episkopos Sahak Maşalyan  Yedinci yüzyılda (628) gerçekleşen tarihi bir olay kilisemizin beş büyük bayramından biri olan Khaçverats’ın (Haçın Yüceltilmesi) kutlanma vesilesi olmuştur. Bu Pazar kiliselerimizde idrak edilecek yortu öncesi, tarihi arkaplanı hatırlamakta yarar var. Hıristiyan Bizans ile putperest İran Pers…

Heksor (Yumurta Bayramı)-Garmir Havgit

Garod Sasunian Bugün Surp Zadik arifesi, yarın Surp Zadik. Kimisi için Paskalya Bayramı, benim için “Eydiya Héksor’e ” (Yumurta bayramı.) Her evin kapısında kendi ailesine yetecek kadar 3-5 tane tavuk beslenirdi. Bu da günde 3-5 adet yumurta demekti. Aynı gün…

Zor zamanlarda Diriliş

Vartan Estukyan Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından Paskalya, Ermeni kiliselerinde bu Pazar Surp Zadig ayiniyle kutlanacak. İsa Mesih’in ‘ölülerden dirilişi’ni ve ebediyet kazanmasını temsil eden bayram, evrensel umut mesajıyla bütün insanlığa sesleniyor. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan bu sıkıntılı dönemde umuda…

‘Hıristiyanlar Noel’i IV. yüzyılda kutlamaya başladı’

Vartan Estukyan 25 Aralık, tüm Hıristiyan topluluklar için çok özel bir gün. İsa Mesih’in doğuşu yaygın olarak kutlansa da, Noel geleneklerinin nereden geldiği herkes tarafından bilinmiyor. Türkiye Ermeni Katolikleri Dinî Önderi Kerabaydzar Levon Zekiyan’la Noel’in neden 25 Aralık’ta kutlandığından, Noel…

Haç tek çözümdür

Episkopos Sahak Maşalyan Ermeni Kilisesi tarafından 13 Eylül Pazar günü, beş büyük yortudan birisi olarak kabul edilen ‘Khaçveradz’ Yortusu idrak edildi. Bugünse, tüm Hıristiyan kiliselerin kutladığı bu yortudan farklı olarak, sadece Ermeni Kilisesi takviminde yer alan ‘Varaka Surp Haç’ Bayramı…

Asdvadzadzin ya da Verapokhum

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük bayramından biri olan ‘Verapokhum Surp Asdvadzadzni’ yani Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Yortusu’nu, bu Pazar günü kutluyoruz. Sevgili Baron Seropyan’ımız, bize bu bayramın arkasındaki zengin kültür birikimini anımsatıyor bir kez daha. Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük…

Yeşil Yol’a karşı Vartevor!

Mahir Özkan Unutulmaya yüz tutmuş olan Vartevor/Vartavar şenlikleri, Yeşil Yol karşıtı eylemler vesilesiyle yeniden canlandı. Hemşin yaylalarında pek çok insan, ilk defa Vartevor kutladı. Şenlikler yeni bir anlam ve derinlik kazandı. Vartavar, Nuh Tufanı zamanına kadar giden, yağmurun ve suyun…