Category: Ünlüler

Kevork Pamukciyan

Ermeni asıllı araştırmacı Kevork Pamukciyan, 1923 yılında Kuzguncuk’ta doğdu. Kayserili manifaturacı Mikayel Pamukciyan ile Kayseri Sancagı Meclis-i İdare Azası Hacı Mardiros Lusararyan Efendi’nin kızı Nazeli Hacı Gül‘ün oğludur. İlköğrenimini Üsküdar-İcadiye’deki Nersesyan-Yermonyan Ermeni ilkokulu’nda tamamlayan Kevork Pamukciyan, Saint Joseph Fransız Lisesi’nin…

Eliza Binemeciyan

1890 yılında İstanbul’da doğan Eliza Binemeciyan tiyatro oyuncusudur. Rupen Binemeciyan ile Agavni Binemeciyan‘ın kızları olan Eliza‘nın anne ve babası da tiyatro oyuncusuydu. Tiyatro ortamında yetiştiği için daha 10 yaşındayken anne ve babasının oynadığı Mınakyan Topluluğu‘nda kız ve oğlan çocuk rolleriyle…

Manas Ailesi

Balyan ailesi, Dadyan ailesi ve Düzyan ailesinden sonra, İstanbul ‘un dördüncü önemli Ermeni ailesidir. Soyadları, saray ressamı Rafayel’in ikinci ismi Manase’den gelir. Manas Ailesi de Balyanlar gibi aslen Kayserilidirler. Ailenin eski bireylerine ait bir kaynak bulunamadığı gibi İstanbul’a da ne…

Karagözyanlar

Karagözyanlar da büyük Ermeni asıllı ailelerdendir. Köklerinin Van’a dayandığı sanılmaktadır. Ailenin bilinen en eski ferdi olan Hovhannes Ağa Karagözyan‘dır. İstanbul’a yerleştikten sonra basmacı Bedros Acemoğlu ile çalışarak zengin olmuştur. Hovhannes Karagözyan‘ın Negdar, Nazaret, Yelmone, Krikor, Eftik, Püzant, Dikran, Garabed ve…

Hagop Baronyan

Hagop Baronyan gazeteci ve Ermeni edebiyatının ünlü mizah ustasıdır. İstanbul yaşamını tüm yönleriyle ele alan, toplumsal kuruluşları, aydını, din adamını, tüccarı, hekimi, aile yapısını, çarşıyı, özellikle cemaatine mensup kişileri acımasızca eleştiren yazılarıyla tanınır. Aldığı sınırlı okul eğitimini Rumca, Fransızca ve…

Güllü Agop (Vartovyan)

Güllü Agop olarak tanınan Agop Vartovyan, tiyatro oyuncusu ve yönetmendir. 1840-1902 yılları arasında İstanbul’da yaşayan Güllü Agop, oyunculuğu pek de parlak sayılmamasına rağmen, kurduğu ve yönettiği topluluklarla başarı kazanan bir sanatçıdır. Vartovyan, ilk olarak 1861-1862 yılları arasında, Balıkhane’de memurken Ermenice…

Balyan Ailesi

İstanbul’da önemli hangi yapıya baksanız altında Balyan imzasını görürsünüz. Balyan Ailesi 19. yy Osmanlı mimarlığının en önermli adları olarak tanınmışlardır. Ermeni kökenli bir aile olan Balyanlar, baba, oğul ve kardeşler olarak art arda dört kuşak hassa mimarı yetiştirmişlerdir. K. Pamukciyan’ın…

Düzyan Ailesi

 Balyan ailesinden sonra, önde gelen Ermeni ailelerden Düzyan Ailesi mensupları da 17-19. yüzyıllarda İstanbul’da önemli görevlerde bulunmuşlardır. Aile’nin İstanbul’a gelişi ve saray hizmetine girişleri hakkında kayıtlı çok az bilgi vardır. Buna karşılık 17. yy’da İstanbul’a göç eden aile bireylerinden Hacı…

Ohannes Mühendisyan

1810 yılında İstanbul’da doğan ve 1891 yılında yine İstanbul’da ölen Ermeni asıllı matbaacı Ohannes Mühendisyan, Mühendishane-i Bahri-i Hümayun müderrislerinden Mühendis Kevork’un oğludur. 1825 yılında Samatya Ermeni mektebinden mezun olduktan sonra, babası Kevork Bey’den özel dersler aldı. Aynı zamanda, ünlü müzisyen…

Artin Bezciyan

Harutyun Amira Bezciyan ve Kazaz Artin olarak da bilinen Artin Bezciyan, 10 Nisan 1771’de Yenikapı’da doğmuş, 3 Ocak 1834’de yine İstanbul’da ölmüştür. İlköğrenimini Kumkapı’daki Ermeni ilkokulu Mayr Varsararı’da tamamladıktan sonra babası ile ipek ticaretine atılan Artin Bezciyan, bu yüzden “Kazaz”…

Coğrafyacı Ğugios İnciciyan

 Asıl adı Ğugios olan İnciciyan, bazı kayıtlarda Ğugas olarak da geçer. İstanbul’da 1758 yılında doğmuş, 2 Temmuz 1833’te Venedik’te vefat etmiştir. Edirneli İncici Hacı Mikayel‘in torunu ve İncici Bogos Mikayelyan‘ın oğludur. Annesi Diruhi, aynı tarikattan tarihçi Mikayel Çamçiyan‘ın (1738-1823) kız…

İki aşuğ: Nâmî ve Serverî

Anadolu folklorunda “Aşık Edebiyatı” diye bilinen ve geleneksel söz sanatlarının başlıcasını oluşturan branş, yalnızca Müslüman Anadolululara özgü değildi. Aşık Edebiyatı dalında eser vermiş çok sayıda gayrimüslim vardı. Hece veya aruz ile divanlar, destanlar söyleyen bu sanatçıların çoğu ne yazık ki…

Ermeni tarihinden önde gelen isimler: Patrik I. Hovagim ve IX. Hovhannes

Bazen toplumların kaderleri, bireylerin karar ve eğilimlerinde gizlidir. Bu yazıda tanıtmaya çaılşacağımız iki isim de ülkemizdeki Ermeni cemaatının geleceği için birer kilometre taşı sayılırlar. İlkin, Fatih Sultan Mehmet ile yakınlık kurarak Ermeni cemaatının İstanbul’a, payitahta yerleşmesini sağladığı için ayrıca şöhret…

İŞTE ÜNLÜ TÜRK ERMENİLER

Hürriyet Gazetesi’nde yazı yazmaya başlayan Soner Yalçın, ilk yazısında ünlü Türk Ermenilerini isim isim açıkladı. Aralarında Adile Naşit’ten Kenan Pars’a kadar pek çok Ermeni vatandaşımızın yer aldığı listede, ünlü şarkıcılar da var. 04 Şubat 2007 Pazar 03:06 Bizim güzel Ermenilerimiz/…