Category: Gelenekler

Vartavar/Vartevor kutlu olsun!

Sarkis Seropyan – Adnan Genç Ermeni ve Hemşin halklarının vartevor, vartavar bayramını kutluyoruz. Bugün, Ermeni ve Hemşin halkları vartevor bayramını kutluyor. Bu bayramın nereden geldiği ve nasıl ortaya çıktığını Agos’a Adnan Genç ve Sarkis Seropyan yazmıştı. Genç ve Seropyan’ın anılarını…

Böyle geçerdi benim ailemde Vartavar

Ermeni Kilisesi’nin beş önemli yortusundan biri olan Vartavar, bugün kutlanıyor. Sosi Antikacıoğlu, kendi ailesinin tarihinden yola çıkarak Vartavar’ı yazdı. SOSİ ANTİKACIOĞLU Halk ağzında ‘su yortusu’ olarak da bilinen Vartavar, Ermenilerin beş önemli dini gününden biridir ama benim büyüdüğüm evde o…

Adapazarı ve Bahçecikte Kız Evlendirme*

Hasmig Seropyan Cingöz (Derleyen) Bugünkü Sakarya ve İzmit dolaylarında bulunan Bahçecik ve Adapazarı halkının nereden gelip yerleştikleri kesin olarak bilinmemektedir. Söylentilere göre Sıvas dolaylarından gelen bir grup Adapazarda yerleşmişler zamanında o günün Türkiyesinden ileri bir hayat seviyesi sürdürüp yaşamışlardır. Bahçecik  halkının ise Doğu…

Gümüşhacıköy Ermenileri hatırlıyor ve anlatıyor

Lusyen Kopar  Evliliklerde 60. yıla ‘zümrüt yıl’, 70. yıla ‘pırlanta yılı’ deniyor. Zümrüt yılı geçmiş, pırlanta yılına doğru yelken açmış olan Hagop ve Sirarpi Sözüdoğru çifti evliliklerinin 65. yıldönümü vesilesiyle bize evlerini açıp hayatlarını, anılarını anlattılar. Anılar Ermenilerin Anadolu topraklarındaki…

Ermeni Yaşamında Kutsal Hafta ve Kutsal Pazartesi’nin Anlamı

Hristiyan dünyasının “Diriliş Yortusu” (Paskalya Bayramı) öncesi 7 günlük ”Kutsal Hafta” döneminde mütevaziliğin, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, merhametin, bağışlama, acılara ve zulümlere direnebilme ve dayanma erdeminin yanında aynı zamanda da; muhbirlik, düzenbazlık, nankörlük, vefasızlık  vb. tüm insani zaafiyetlerin ve kusurların; insani ilişkilerin ve dostlukların…

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde Arevakal ayine katıldı

“Adalar haberler” sitesinden edinen bilgiye göre Belediye Başkanı Erdem Gül, Arevakal ayini için Ermeni vatandaşlarıyla Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ni ziyaret etti. Ayine Kınalıada’da yaşayan Ermenilerin yanı sıra İstanbul’un çeşitli bölgelerinden çok sayıda Ermeni katıldı. Adalar Belediye Başkanı Gül, ayinin…

Ermeni cemaati miçing ayini için toplandı

Ermeni cemaati Orta Anadolu’nun açık olan en eski kilisesi konumundaki Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde (1191) geleneksel Miçing Ayini için bir araya geldi. 6 yıldan bu yana resmi olarak hizmet veren Surp Krikor Lusavoriç Kilisesindeki, Büyük Oruç ibadetinin tam ortasına…

Türkiye Ermenileri patriğini Paskalya’dan sonra seçecek

Türkiye Ermenileri dini lideri Patrik II. Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart’ta hayatını kaybetmesinin ardından cemaatteki yas devam ediyor. 11 yıl boyunca bitkisel hayatta kalan Mutafyan’ın yası sonrası Patrik seçimiyle ilgili takvim belirlenecek. Ermeni cemaatinin 21 Nisan Pazar günkü Paskalya Bayramı’nın ardından…

Hıdırellez-Dyarntaraç ve Ermeni Halk Gelenekleri

Dr. med. Sarkis Adam (İSA`nın Doğum’unun 40.cı Gününde TANRI Huzuruna Çıkışı) Ermenilerin  Hristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul ettiklerinden sonra, Hristiyanlık öncesi Pagan döneminde  benimsenen halk gelenekleri, bayramlar ve yortular Hristiyanlık kalıpları  içinde şekillendi, özümsendi ve uygulamaya  kondu. Örnegin, Hristiyanlık öncesi…

Hemşin toplumu ve yaylacılık

Hasan Azaklı Yayla ve yaylacılık kültürü Hopa’da Hemşin toplumunun yaşamında vaz geçilmez bir yaşamsal örüntüdür.Yaylaya çıkış zamanı geldiğinde hummmalı bir hazırlık çalışması başlar, insanların benliğini büyük bir heyecan sarardı. Yaylaya çıkmadan öncesi günlerce ailece çıkış hazırlıkları yapılır, yaylaya çıkış zamanı…

Vakıflı köyünün tarihinde yolcuydum

Lusyen Kopar  Bu pazar günü Ermenilerin en önemli ve renkli yortularından biri olan Vartavar’ı kutladık.. Bu bayramın ne anlama geldiğini Episkopos Sahak Maşalyan şu sözlerle anlatmıştı Agos’a: “Vartavar, Ermenilerin beş önemli yortusundan biri. İsa Mesih’in hayatında çok önemli bir olayı…

Hemşin ve Hemşinliler. Kimlik ve Kültür

Meline Anumyan (tarih bilimleri doktoru)               Tehmine Martoyan (tarih bilimleri doktoru)           Önsöz yerine “… Batum, Artvin ve Karin (Erzurum-çev. notu) ahalisi, Lazistan dağları ve Karadeniz kıyılarının biraz uzağından oluşan,…

Soykırımdan kurtulanların Paskalya anıları

Serdar Korucu Hristiyan inancında Mesih İsa’nın çarmıha gerilişinden üç gün sonra dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı, 100 yıl önce bu topraklarda geniş bir nüfus tarafından kutlanıyordu. Sözlü tarih çalışmaları Van, Muş, Sasun gibi Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerde 1915 öncesi Paskalya adetlerini…

Büyük Oruç bize ne söyler?

Başrahip Zakeos Ohanyan  Paregentan’ın ardından başlayan Medz Bahk (Büyük Oruç) döneminin anlamını Başrahip Zakeos Ohanyan kaleme aldı. Medz Bahk dönemi Rab İsa Mesih’in Diriliş Yortusu’ndan (Surp Zadig) yedi hafta önce başlar. Kilise babalarımızın kutsal öğretilerine baktığımızda, bu yedi haftalık özel…

Serê Salê – Doline – Tar Kılukh

Sason’daki Kürtlerin, Arapların ve Ermenilerin iç içe kutladığı güzel bir bayram: Kürtçe “Serê Salê”, Arapça “Doline”, Ermenice “Tar Kılukh” …  Sason’daki Kürtlerin, Arapların ve Ermenilerin iç içe kutladığı güzel bir bayram: Kürtçe “Serê Salê”, Arapça “Doline”, Ermenice “Tar Kılukh” ……