Ermeni Patrikhanesi’nin kutsal hazineleri

Kumkapı’daki Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nin altında bulunan Hıristiyan dünyasının kutsal emanetlerinin korunduğu Patrik IX. Hovhannes Golod Müzesi’ne AKŞAM girdi. Patrikhanede, Hz. İsa’nın 2010 yıl önce gerildiği çarmıh reliğinden (kalıntı) Noel Baba’nın reliğine kadar Hıristiyan dünyasınca kutsal kabul edilen yüzlerce eser, özel bölümlerde saklanıyor. Ermeni Patrikhanesi Birinci Sekreteri Vağarşag Seropyan’ın tanıttığı müzenin en önemli özelliği ise medyanın ilgisinden uzak çok az kişi tarafından biliniyor olması.

Müze, Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Aram Ateşyan’ın önderliğinde, Patriklik Kalemi’nde görevli Başkatip Vağarşak Seropyan’ın ve araştırmacı-yazar Arsen Yarmayan’ın da içinde bulunduğu ekip tarafından hazırlandı. Yağlı boya tablolar ise Ermeni cemaatinin tanınan ressamlarından Hagop Egoyan tarafından restore edildi.

Seropyan, müzeyi patrikhaneyi  ziyaret eden önemli devlet adamlarının ve konsolosların daha çok gezdiğini söyledi.

 BİRBİRİNDEN DEĞERLİ TABLOLAR

Müzenin giriş bölümünde tarihi eserler sergileniyor. Osmanlı İmparatorluğu Darphane Emini Harutyun Amira (Kazaz Artin) Bezciyan’ın (1771-1834) yağlı boya port- resi, Bezciyan ile Sultan II. Mahmud’un (1808-1839) birlikte hazırlanmış olan portresi, Osmanlı Hassa Mimarlarının en ünlüsü olan Garabed Amira Balyan’ın (1800-1866) yağlıboya portresi gibi yağlı boya tablolar müzenin bu bölümünde sergileniyor.

GÜNIŞIĞINA ÇIKTI

Patrikhanede yapılan bakım ve onarım çalışmaları sırasında ilginç bir oda da gün yüzüne çıktı. Tadilatı yapılan oda ‘Dua Odası’ olarak kullanılıyor. Yapılan araştırmalar sonucu odanın 18’inci yüzyıla ait olduğu anlaşıldı. Bu odaya Partik Mutafyan’ın sağlığında zaman zaman gelip dua ettiği öğrenildi.

 Bülent ŞANLIKAN

http://www.aksam.com.tr/