Başbakanlıktan azınlık genelgesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yaşayan gayrimüslim azınlıklara mensup Türk vatandaşlarının, devlet önündeki iş ve işlemlerinde kendilerine güçlük çıkarılmamasının, haklarına halel getirilmemesinin mevzuat gereği olduğunu belirterek, bu vatandaşların devletin ve Türk ulusunun bir parçası olduklarının kendilerine hissettirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’deki azınlık vatandaşlara ilişkin genelge yayımladı. Genelge, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Erdoğan genelgede, “Anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde Türkiye’de yaşayan gayrimüslim azınlıklara mensup Türk vatandaşlarının, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi, ayrılmaz parçası oldukları ulusal kültür ve kimlik yanında, kendi kimlik ve kültürlerini yaşama ve yaşatma imkanına sahip bulunduklarını” belirtti.

Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu vatandaşlarımızın devlet önündeki iş ve işlemlerinde kendilerine güçlük çıkarılmaması, haklarına halel getirilmemesi, ilgili mevzuat gereği olduğu gibi, devletimizin ve Türk ulusunun bir parçası olduklarının kendilerine hissettirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Son yıllarda sürdürülen demokratikleşme çalışmaları çerçevesinde ülkemizdeki gayrimüslim azınlıkları ilgilendiren konularda yapılan düzenlemelere rağmen uygulamadan kaynaklanan bazı sebeplerle bu konudaki sorunların tam anlamıyla giderilemediği görülmektedir.

Bu itibarla, kontrolü belediyelere geçmiş olan gayrimüslim mezarlıklarının korunma ve bakımı konularında gereken özenin gösterilmesi, gayrimüslim cemaat vakıfları lehine sonuçlanan mahkeme kararlarının tapu dairelerince hassasiyetle uygulanması, taviz bedeli ile ilgili uygulamalarda mağduriyetlere sebep olunmaması, T.C. vatandaşı gayrimüslim cemaat liderlerinin protokol uygulamalarında statülerine uygun bir şekilde konumlandırılmaları, gayrimüslim cemaatler aleyhine yapılan kin ve düşmanlığı teşvik edici yayınlara karşı gerekli yasal işlemlerin derhal başlatılması gibi uygulamalar örnek olmak üzere, gayrimüslim azınlıklarla ilgili tüm uygulamalarda yukarıda bahsedilen bilinçle hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda uygulamadan kaynaklanabilecek sorunların tam anlamıyla giderilmesi için gereken hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”

hurriyet.com.tr, 13.5.2010